Rynki i instrumenty finansowe 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 8.45-15.45)
  • Termin szkolenia: 19.04.2020 r.
  • Cena szkolenia: 500 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 350 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Pojęcie rynku finansowego i instrumentu finansowego.

2. Typologia rynków finansowych - rynki: kapitałowe (obligacji i akcji), towarowe, pieniężne, instrumentów pochodnych, ubezpieczeniowe, walutowe. Ich funkcjonalność i konkurencyjność w skali międzynarodowej i krajowej.

3. Typologia instrumentów finansowych: podstawowe/kasowe oraz pochodne. Ich użycie w strategiach transakcyjnych: spekulacji, arbitrażu oraz hedgingu. Ich analiza inwestycyjna w dobie współczesnej.

4. Systemowe przemiany na rynkach finansowych i pośród instrumentów finansowych. Globalizacja, homogenizacja, eliminacja pośredników finansowych, migracja obrotu z rynków regulowanych na elektroniczne platformy transakcyjne (OTC), rosnąca rola czynników behawioralnych, poszerzenie gamy aktywów finansowych i popularyzacja zautomatyzowanych strategii obrotu oraz pasywnie zarządzanych form zbiorowego inwestowania

5. Perspektywy rynków i instrumentów finansowych. Pozycja Polski wśród globalnych centrów kapitału. Polska jako część otwartej architektury produktów i usług finansowych.

WYKŁADOWCY  

Dr Mieczysław Grudziński

Mieczysław Grudziński jest docentem i kierownikiem Zakładu Finansów Strategicznych w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest autorem pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji zrealizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, projektodawcą i negocjatorem wielu akwizycji kapitałowych z udziałem polskich spółek i międzynarodowych korporacji, członkiem rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych. Jest partnerem w firmie doradczej Ocean Capital Management i niezależnym ekspertem w dziedzinie finansów. 

Jego zainteresowania obejmują finanse przedsiębiorstw i spółek oraz ich funkcjonowanie na rynkach kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów, w tym wielu prospektów emisyjnych i raportów dotyczących publicznych ofert akcji (IPO). Poza Akademią Leona Koźmińskiego – profesor amerykańskiego uniwersytetu University of Illinois w Urbana-Champaign, którego wcześniej był stypendystą, a w latach 2011/2012 zatrudniony jako Adjunct Professor of Business. Wykłada finanse i projekty doradcze w polsko-amerykańskim programie Warsaw Illinois Executive MBA prowadzonym przez University of Illinois i Uniwersytet Warszawski oraz w polsko-amerykańskim programie Executive MBA realizowanym przez University of Maryland i Uniwersytet Łódzki. Wcześniej odbył krótki staż w University of Maryland w College Park (USA).

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz