Rachunkowość od podstaw 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 2 dni (w godz. sobota 8.45-15.45, niedziela 8.45-15.45
  • Termin szkolenia: 29 lutego - 1 marca 2020 r.
  • Cena szkolenia: 1000 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 700 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa,  zakres informacyjny  sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych)

  2. Operacje gospodarcze,  ich ujęcie i przetwarzanie  w systemie rachunkowości (księgi rachunkowe)

  3. Ogólne zasady sporządzania i zawartość informacyjna bilansu jako  sprawozdania o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. 

  4. Zasady pomiaru i ujmowania wyniku finansowego.

  5. Rachunek przepływów pieniężnych- ogólne (uproszczone) zasady sporządzania i zawartość informacyjna 

Kontakt 

 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Koordynator merytoryczny 

Kontakt: 
dr Paweł Mielcarz