Pozyskiwanie kapitału 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

ACCA 

F4 Corporate and Business Law (CL): zgodność programów ALK i ACCA dotyczy E. Capital and the financing of companies (sylabus ACCA).

F9 Financial Management (FM): programy zgodne w ramach: E. Business finance (sylabus ACCA) oraz zgodne w pewnym zakresie w ramach: F. Cost of capital. W ramach modułu ALK nie są realizowane części A, B, C, D, G i H sylabusa.

P4 Advanced Financial Management (AFM): w pewnym zakresie programy zgodne w ramach: F. Treasury and advanced risk management
 techniques (sylabus ACCA). W ramach modułu ALK nierealizowane są części A, B, C, D, E, G i H sylabusa.

CIMO  

C04 Fundamentals of Business Economics: zgodność w zakresie C04 – D. The financial system
P1 - Performance Operations: E. MANAGING SHORT TERM FINANCE (w niepełnym zakresie)

CFA 

Level I: V. Corporate Finance:
Session 11: Cost of Capital (w niepełnym  zakresie), Dividends and Share Repurchases: Basics (w niepełnym zakresie)
Level I: VII.Equity
Session 14: Overview of Equity Securities (w niepełnym zakresie)
Level I: VIII. Fixed Income:
Session 15: Features of Debt Securities  (w niepełnym zakresie), Risks Associated with Investing in Bonds  (w niepełnym zakresie), Overview of Bond Sectors and Instruments  (w niepełnym zakresie), Understanding Yield Spreads  (w niepełnym zakresie).
Session 16: Introduction to the Valuation of Debt Securities  (w niepełnym zakresie), Yield Measures, Spot Rates, and Forward Rates  (w niepełnym zakresie), Introduction to the Measurement of Interest Rate Risk  (w niepełnym zakresie)
Level II: V.Corporate Finance:
Session 8: Capital Structure w (niepełnym zakresie)

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz