Podstawy zarządzania finansami 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia: 27-28.05.2020
 • Cena szkolenia: 1850 zł brutto (stawka zw. z VAT)*
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 1665 zł (stawka zw. z VAT)*

*Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

Szkolenie jest dostępne również w trybie on-line.
Szczegóły szkolenia on-line możesz sprawdzić pod tym linkiem

TRENERZY 

Profesor Paweł Mielcarz

Profesor Paweł Mielcarz jest konsultantem DCF Consulting Sp. z o.o. oraz pracownikiem naukowo – dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto. Ukończył program Global Colloquium on Participant - Centered Learning organizowany przez Harvard Business School.

 

 

Dr Paweł Wnuczak

Dr Paweł Wnuczak jest pracownikiem naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i typu MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Ryzyka Kredytowego”.  Jako konsultant przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznes plany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi także szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych. W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej.

W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki „Controlling w instytucjach kultury”. Dr Paweł Wnuczak jest uczestnikiem konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.
https://www.linkedin.com/in/paweł-wnuczak-078627146/?originalSubdomain=pl

 

 

Dr Marcin Ocieszak

Dr Marcin Ocieszak jest praktykiem w obszarze corporate finance z ponad 10 letnim doświadczeniem.
      W latach 2010-2017 związany był z ING Bankiem Śląskim S.A. gdzie odpowiadał za relacje biznesowe i udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego. W tym czasie udzielił finansowania na blisko 1mld PLN zarówno w formie finansowania projektów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych czy finasowania obrotowego. Od 2014 roku pełniłem funkcję Managera Wydziału Klienta Korporacyjnego i odpowiadałem za portfel aktywów kredytowych wart 1,5mld PLN.
W latach 2007-2010 pracował w banku Citi Handlowy gdzie m.in. w Departamencie Skarbu byłem członkiem zespołu wprowadzającego na rynek pierwszą w Polsce platformę do wymiany walutowej Citi Online Trading.

Od 2017 roku jestem doktorem nauk ekonomicznych zatrudnionym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rynku fuzji i przejęć, finansowania nieruchomości komercyjnych i rynku produkcji gier video.
Oprócz działalności naukowej prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych z przedmiotów:

 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Podstawy finansów
 • Analiza fundamentalna
 • Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Wycena instrumentów pochodnych i zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Etyka w finansach i rachunkowości
 • Planowanie finansowe i controling
 • Współpraca z instytucjami finansowymi
 • Finansowanie firmy
 • Wycena przedsiębiorstw metodą porównawczą

Prowadził gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych m.in. Black Sea University w Gruzji czy International School of Economics & Management w Lisbonie.
https://pl.linkedin.com/in/marcin-ocieszak-phd-63b16559

ADRESACI SZKOLENIA 

 • Kadry kierowniczej pionów niefinansowych (kierownicy, dyrektorzy, zarząd)
 • Menadżerów projektów
 • Właścicieli firm
 • Członków rad nadzorczych
 • Osób, dla których znajomość zagadnień finansowych jest niezbędna do podejmowania właściwych decyzji oraz rozumienia wpływu tych decyzji na sytuację całego przedsiębiorstwa.

CEL SZKOLENIA 

 • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw
 • Prezentacja sprawozdań finansowych oraz sposobu ich czytania i interpretowania zawartych w nich informacji
 • Zapoznanie Uczestników szkolenia z wpływem podejmowanych decyzji na kondycję finansową przedsiębiorstwa
 • Omówienie metodologii oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Prezentacja najważniejszych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu finansami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

 • Zapoznanie Uczestników z finansowym wymiarem podejmowanych w firmie decyzji
 • Nabycie umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz analizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Zdobycie umiejętności stosowania podstawowych metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności efektywnego  komunikowania się z osobami z działów finansowych.

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz