Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 8.45-15.45)
  • Termin szkolenia: 19.04.2020 r
  • Cena szkolenia: 500 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 350 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Ryzyko kredytowe - pojęcie, rodzaje, pomiar

2. Ryzyko counterparty instrumentów pochodnych - porównanie
Analiza cyklu życia instrumentów forward i opcji, porównanie zakresu ryzyka counterparty.

3. Metody ograniczania ryzyka counterparty przez banki i brokerów
Stosowanie limitów skarbowych i depozytów zabezpieczających: perspektywa brokera i klienta.

4. Strategie opcyjne ograniczające ryzyko counterparty
Strategie korytarza i korytarza z daszkiem, ich analiza.

5. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych
Kontrakty CDS, funkcjonowanie rynku, reguły ISDA, wycena CDS.

6. Studium przypadu: kryzys grecki.
Funkcjonowanie CDS w okresie poprzedzającym kryzys, rozliczenie kontraktów, wyzwania i zmiany w regułach ISDA.

WYKŁADOWCY  

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz