Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 8.45-15.45)
  • Terminy szkolenia: 25.04.2020 r.
  • Cena szkolenia: 500 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 350 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Wykorzystanie symulacji Monte Carlo w szacowaniu ryzyka projektów inwestycyjnych

2. Identyfikacja i charakterystyka opcji realnych zawartych w projektach inwestycyjnych

3. Wycena opcji realnych za pomocą tradycyjnych drzew decyzyjnych

4. Wycena opcji realnych za pomocą modelu dwumianowego Coxa-Rossa-Rubinsteina – analizy przypadków:
a. Budowa rekombinacyjnych drzew zdarzeń w oparciu o technikę dwumianową
b. Uwzględniać w wycenie opcji wypłatę wolnych przepływów pieniężnych
c. Konstrukcja drzew decyzyjnych oraz wyceny opcji realnych

5. Wycena patentów i praw własności za pomocą modelu Blacka – Scholesa – analiza przypadku

WYKŁADOWCY  

Dr Paweł Mielcarz

Dr Paweł Mielcarz jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję kierownika merytorycznego finansowych studiów podyplomowych ALK, eksperta ds. finansowych w Narodowym Centrum Kultury oraz firmie DCF Consulting, dyrektora merytorycznego w Instytucie Rozwoju Biznesu. Brał udział jako ekspert w postępowaniach arbitrażowych i prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.  W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych. Dr Mielcarz brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, projektowania systemów controllingu oraz pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, instytucji rządowych oraz samorządowych.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA - HELIA University of Applied Science, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d'entreprise, ESSCA - École de Management Angres, University of Debrecen.

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz