Finanse przedsiębiorstwa 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

ACCA 

F9 Financial Management (FM): programy zgodne w ramach: A. Financial management function, B. Financial management environment (sylabus ACCA). W ramach modułu ALK nierealizowane są części C, D, E,F, G i H sylabusa.

CFA 

Level I: V. Corporate Finance:
Session 11: Measures of Leverage

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz