Finanse i rachunkowość od podstaw 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

ACCA 

"F1 Accountant in Business (AB): programy ALK i ACCA zgodne w niepełnym zakresie: C. Accounting and reporting systems, controls and compliance. W ramach modułu ALK nieralizowane są części A,B, D, E i F sylabusa ACCA. 

F3 Financial Accounting (FA): moduł realizowane na ALK:""Rachunkowość od podstaw"" oraz Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa"" są w zasadniczej części zgodne z tematyką przedmiotu F3 ACCA 

F7 Financial Reporting (FR): tematyka modułów ALK realizowanych w ramach bloku rachunkowość finansowa jest w zasadniczej części zgodna z obszarem tematycznym przedmiotu F7 ACCA (blok tematyczny ALK nie uwzględnia: tematyki podatków, konsolidacji sprawozdań oraz analizy finansowej sprawozdań - część C.9, D i E sylabusa ALK)" 

CIMA 

C02 Fundamentals of Financial Accounting (w niepełnym zakresie)

CFA 

Level I: IV. Financial Reporting and Analysis: 
Session 7: Financial Statement Analysis: An Introduction, Financial Reporting Mechanics, Financial Reporting Standards (bez U.S. GAAP)
Session 8: Understanding Income Statements, Understanding Balance Sheets, Understanding Cash Flow Statements.
Session 9: Inventories, Long-lived Assets, Income Taxes, Non-current (Long-term) Liabilities
Session 10:  w niepełnym zakresie: Financial Reporting Quality: Red Flags and Accounting Warning Signs, w niepełnym zakresie: Accounting Shenanigans on the Cash Flow Statement , w niepełnym zakresie: Financial Statement Analysis: Applications.
Level II: IV. Financial Reporting and Analysis: 
Session 5:Inventories: Implications for Financial Statements and Ratios (w niepełnym zakresie), Long-lived Assets: Implications for Financial Statements and Ratios (w niepełnym zakresie).

Wyżej opisana zgodność modułów ALK i CFA ma miejsce przy uwzględnieniu zawartości merytorycznej modułów: Rachukowość od podstaw oraz Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.

ACCU 

F9 Financial Management (FM): programy zgodne w ramach: A. Financial management function, B. Financial management environment (sylabus ACCA). W ramach modułu ALK nierealizowane są części C, D, E,F, G i H sylabusa.

CFA  

Level I: V. Corporate Finance:
Session 11: Measures of Leverage

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości

Koordynator merytoryczny 

Kontakt: 
dr Paweł Mielcarz