Finanse i rachunkowość od podstaw 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 4 dni (w godz. 8.45-15.45)
  • Termin szkolenia: 29 lutego-1 marca 2020 r. oraz 7-8 marca 2020 r.
  • Cena szkolenia: 1600 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 500 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa,  zakres informacyjny  sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych)

  2. Operacje gospodarcze,  ich ujęcie i przetwarzanie  w systemie rachunkowości (księgi rachunkowe)

  3. Ogólne zasady sporządzania i zawartość informacyjna bilansu jako  sprawozdania o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. 

  4. Zasady pomiaru i ujmowania wyniku finansowego.

  5. Rachunek przepływów pieniężnych- ogólne (uproszczone) zasady sporządzania i zawartość informacyjna 

6. Finansowe cele długo i krótkoterminowe przedsiębiorstwa -  wstęp do zarządzania wartością przedsiębiorstwa

7. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych - finansowanie działalności przedsiębiorstwa

8. Podstawy matematyki finansowej i jej zastosowania w finansach przedsiębiorstw

9. Zarządzanie płynnością finansową - kapitał obrotowy

10. Rachunkowość finansowa, zarządcza a controlling

11. Wstęp do analizy finansowej - analiza rentowności, analiza płynności, analiza zadłużenia, analiza sprawności działania

WYKŁADOWCY 

Dr Bartłomiej Cegłowski

Pracownik naukowo – dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, v-prezes firmy konsultingowej. Specjalizuje się w opracowywaniu studiów wykonalności, wycenie przedsiębiorstw oraz planowaniu i wdrażaniu systemów controllingu. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. W dorobku naukowym posiada wiele publikacji z zakresu finansów, w tym między innymi z zakresu planowania finansowego i oceny projektów inwestycyjnych. Publikuje między innymi w pismach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola w praktyce.

Dr Paweł Wnuczak

Paweł Wnuczak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej. Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. Kierownik merytoryczny finansowych studiów podyplomowych ALK. Pełni również funkcje członka rady nadzorczej.

W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem systemów controllingu. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz autor wielu recenzowanych publikacji z tego zakresu. Prowadzi zajęcia i szkolenia z zakres analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z środków UE. 

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości

Koordynator merytoryczny 

Kontakt: 
dr Paweł Mielcarz