Emisje papierów wartościowych 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 8.45-15.45)
  • Termin szkolenia: 25.04.2020 r.
  • Cena szkolenia: 500 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 350 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Prywatne emisje akcji

2. Publiczne emisje akcji – pierwsze (IPO) i kolejne, sezonowe

3. Koszty emisji akcji na głównych rynkach kapitałowych i w Polsce

4. Publiczne, prywatne oraz zamknięte emisje obligacji – kierowane do kwalifikowanych inwestorów

5. Emisje obligacji zamiennych i instrumentów hybrydowych

WYKŁADOWCY  

Dr Mieczysław Grudziński

Mieczysław Grudziński jest docentem i kierownikiem Zakładu Finansów Strategicznych w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest autorem pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji zrealizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, projektodawcą i negocjatorem wielu akwizycji kapitałowych z udziałem polskich spółek i międzynarodowych korporacji, członkiem rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych. Jest partnerem w firmie doradczej Ocean Capital Management i niezależnym ekspertem w dziedzinie finansów. 

Jego zainteresowania obejmują finanse przedsiębiorstw i spółek oraz ich funkcjonowanie na rynkach kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów, w tym wielu prospektów emisyjnych i raportów dotyczących publicznych ofert akcji (IPO). Poza Akademią Leona Koźmińskiego – profesor amerykańskiego uniwersytetu University of Illinois w Urbana-Champaign, którego wcześniej był stypendystą, a w latach 2011/2012 zatrudniony jako Adjunct Professor of Business. Wykłada finanse i projekty doradcze w polsko-amerykańskim programie Warsaw Illinois Executive MBA prowadzonym przez University of Illinois i Uniwersytet Warszawski oraz w polsko-amerykańskim programie Executive MBA realizowanym przez University of Maryland i Uniwersytet Łódzki. Wcześniej odbył krótki staż w University of Maryland w College Park (USA).

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz