Elementy matematyki finansowej 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

ACCA 

F2 Management Accounting (MA) - zgodność programów ALK i ACCA dotyczy zagadnień związanych z tematyką "discounted cash flow".

CIMA 

C03 Fundamentals of Business Mathematics: zgodność jedynie w zakresie C03 – F. Financial mathematics

CFA  

Level I: II. Quantitative Methods: Session 2: Time Value of Money, częściowa zgodność Discounted Cash Flow Applications 

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz