Controlling Strategiczny 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

ACCA 

P3 Business Analisis (BA): w pewnym zakresie programy zgodne w ramach: F. Financial Analysis (sylabus ACCA). W ramach modułu ALK nierealizowane są części A, B, C,D, E, G i H sylabusa.
P5 Advanced Performance Management (APM): w pewnym zakresie programy zgodne w ramach: D. Strategic performance measurement (sylabus ACCA). W ramach modułu ALK nierealizowane są części A, B, C, E i F sylabusa.

CIMO  

E2 - Enterprise Management: A. STRATEGIC MANAGEMENT AND ASSESSING THE COMPETITIVE ENVIRONMENT (w niepełny zakresie)
E3 - Enterprise Strategy: A. INTERACTING WITH THE COMPETITIVE ENVIRONMENT (w niepełnym zakresie), C . EVALUATION OF STRATEGIC POSITION AND STRATEGIC OPTIONS (w niepełnym zakresie), D. IMPLEMENTATION OF STRATEGIC PLANS AND PERFORMANCE EVALUATION (w niepełnym zakresie).
F3 - Financial Strategy: A. FORMULATION OF FINANCIAL STRATEGY (w niepełnym zakresie)"

CFA 

Level II: V.Corporate Finance, Session 9: Corporate Governance (w niepełnym zakresie)

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz