Controlling Strategiczny 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 8.45-15.45)
 • Terminy szkolenia: 25-26 stycznia 2020
 • Cena szkolenia: 1000 zł brutto (zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 700 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Zadania kontrolingu strategicznego (kontroling strategiczny a kontroling operacyjny).

2. Wartość jako cel strategiczny przedsiębiorstwa

 • Idea i przesłanki stosowania VBM (Value Based Management).
 • Warunki sprzyjające procesowi kreowania wartości.

3. Monitorowanie procesu kreowania wartości.

 • EVA – wartości poznawcze i ograniczenia stosowania. Korekty księgowe.
 • CFROI.
 • SVA.
 • Marża graniczna.

4. Sporządzanie i ocena planów strategicznych przedsiębiorstwa – ćwiczenia laboratoryjne.

 • Prawdopodobieństwo subiektywne.
 • Pomiar ryzyka.
 • Ocena planów strategicznych w kontekście korzyści i ryzyka.

5. Kapitał intelektualny jako determinanta wartości.

 • Istota i definicje kapitału intelektualnego.
 • Miary typu wektor (CIV, VAIC) i informator.
 • Strategie zarządzania kapitałem wiedzy.
 • Strategiczna karta wyników.

WYKŁADOWCY  

Prof. Tadeusz Dudycz

 

Tadeusz Dudycz jest profesorem Politechniki Wrocławskiej, kierownikiem Zakładu Analiz i Planowania Finansowego w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, a także Prodziekanem ds. Organizacji i Finansów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 1997 do 2005 był kierownikiem studiów podyplomowych "Analiza Ekonomiczna w systemach zarządzania przedsiębiorstwem" oraz „Wycena przedsiębiorstw” organizowanych przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu.

Od lat współpracuje z praktyką gospodarczą. Pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej przedsiębiorstwa TelForceOne S.A. a obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa OneRay Investment SA i przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego. Wykonał również szereg opracowań i wdrożeń m.in. dla Elektrowni Turów, Zespołu Elektrociepłowni Wrocław i ekspertyz, z których najliczniejsze dotyczyły wyceny przedsiębiorstw i udziałów w spółkach kapitałowych. 

Profesor Dudycz wykładał m.in. na studiach podyplomowych i MBA realizowanych przez UE we Wrocławiu oraz Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie, SGH w Warszawie, WSB we Wrocławiu, a także na szkoleniach dla kadry kierowniczej organizowanych przez różne instytucje. Przez szereg lat wykładał oraz pełnił funkcję kierownika Katedry Zarządzania na Wydziale Zamiejscowym w Brodnicy SWSPiZ w łodzi. 

Jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Komisji Analizy Finansowej, członkiem Rady Naukowej TNOiK oddział we Wrocławiu oraz PTE. Wchodzi również w skład Rady Redakcyjnej czasopisma „Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie”. Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez KBN oraz praktykę gospodarczą. Jest autorem 6 książek, a także ponad 100 publikacji naukowych w szczególności z zakresu analizy finansowej i zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz