Analiza techniczna 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 2 dni (w godz. 8.45-15.45)
  • Termin szkolenia: 14-15.03.2020 r.
  • Cena szkolenia: 1000 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 700 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

Analiza techniczna, trendy, formacje:

1. Zasady analizy technicznej i teoria Dowa

2. Linia trendu kanał cenowy

3. Poziom oporu i wsparcia

4. Formacje odwrócenia i kontynuacji  trendu

5. Zasady budowy średnich rynkowych

Świece japońskie, oscylatory, Teoria Fal Elliota, wskaźniki:

1. Zasada budowy świec japońskich

2. Zasady budowy oscylatorów

3. Ciąg liczb Fibonacciego

4. Zasady tworzenia i analizy fal Elliota

5. Rodzaje wskaźników analizy technicznej

WYKŁADOWCY  

Dr Marcin Kalinowski

Dr Marcin Kalinowski jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym Katedry Finansów Przedsiębiorstw Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. W pracy zawodowej pełni funkcję Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, opiekuna studiów podyplomowych: Doradca Finansowy i Inwestycyjny oraz Inżynieria Finansowa. Jest ponadto Przewodniczącym Zarządu Studiów MBA przy WSB i Członkiem Rady Nadzorczej spółki Leier Markowicze S.A. Wcześniej pracował w firmach: Assmann GMBH, Martela Oy, Grupa Organika uczestnicząc w wielu projektach rozwojowych i inwestycyjnych.

W pracy naukowej dr Marcin Kalinowski zajmuje się głównie problematyką funkcjonowania rynków finansowych w tym w szczególności inwestycji na rynkach finansowych i ich behawioralnych aspektów. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu. W swojej karierze dydaktycznej prowadził m. in. następujące zajęcia: Analiza Rynków Finansowych, Psychologia Inwestowania, Finanse Międzynarodowe, Financial Markets, Currency Market. Prowadzi lub prowadził zajęcia zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, jak i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Helsinki School of Business - Helsinki (Finland), Hacettepe University - Ankara (Turkey), Stord/Haugesund Uniersity - Haugesund (Norway).
 

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz