Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 8.45-15.45)
 • Termin szkolenia: 1 grudnia 2019
 • Cena szkolenia: 500 zł brutto (zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 350 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Rynek kredytowy w Polsce i w UE:

 • rozwój rynku kredytów dla gospodarstw domowych w Polsce i w UE,
 • kształtowanie się kredytu hipotecznego i konsumenckiego w Polsce, w tym kredytów zagrożonych.

2. Rodzaje ryzyka bankowego:

 • pojęcie ryzyka kredytowego.

3. Podstawowe zasady oceny ryzyka klienta indywidualnego:

 • klasyfikacja należności kredytowych klienta indywidualnego,
 • regulacje bankowe mające na celu ograniczanie ryzyka klienta indywidualnego.

4. Analiza formalno-prawna.

5. Analiza zdolności kredytowej klienta:

 • podstawowe kategorie zdolności kredytowej
 • zdolność kredytowa pod względem formalno-prawnym,
 • zdolność kredytowa pod względem merytorycznym.

6. Ocena zabezpieczeń przedstawionych przez klienta.

7. Ocena wiarygodności kredytowej, analiza dotychczasowej historii kredytowej klienta, budowa i zastosowanie modeli scoringowych i ratingowych w ocenie wiarygodności kredytowej:

 • metody wyliczenia zdolności kredytowej spłaty kredytu klienta indywidualnego,
 • ocena zdolności kredytowej klienta indywidualnego (szacowanie amortyzacji kredytu),
 • próba konstrukcji modelu opartego na credit scoringu - case study.

WYKŁADOWCY  

 • dr P. Wojewnik

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz