Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 2 dni (w godz. 8.45-15.45)
  • Termin szkolenia: 4-5.04.2020 r.
  • Cena szkolenia: 1000 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 700 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Nowoczesna teoria portfelowa. Pojęcie efektywności portfelowej w kontekście uzyskiwanej stopy zwrotu odnoszonej do ryzyka. Implikacje i ograniczenia interpretacyjne.

2. Przegląd czołowych zbiorowych form inwestowania (m.in. funduszy inwestycyjnych, hedgingowych, państwowych-majątkowych, private equity, indeksowych/ETF, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych-kapitałowych) i stosowanych przezeń strategii/stylów inwestycyjnych w odniesieniu do konstrukcji portfela lokat.

3. Tradycyjne i awangardowe miary efektywności portfelowej - m.in.: Sharpe'a, Treynora, alfa (Jensena), Modiglianich, wskaźnik informacji, a także: Sortino, Stutzera, Bernardo-Ledoit, Bavara, Excess Downside Deviation (modyfikacja Sharpe'a). Ich praktyczna kalkulacja oraz interpretacja (na przykładach).

4. Nowoczesna teoria i praktyka portfelowa po ostatnich kryzysach (globalnym kryzysie finansowym lat 2007-2010) oraz kryzysie strefy euro. Finanse behawioralne a efektywność portfelowa (przegląd najnowszych tendencji).

5. Perspektywy teorii i praktyki zarządzania portfelem inwestycyjnym w obliczu systemowych przemian na rynkach finansowych: rosnącej zmienności wycen aktywów inwestycyjnych, powszechnego użycia systemów obrotu algorytmicznego oraz ETF i rosnących korelacji pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów oraz poszczególnymi papierami wartościowymi. Warunki skutecznej dywersyfikacji portfela lokat inwestycyjnych. Podsumowanie.

WYKŁADOWCY  

Dr Piotr Wiśniewski

Dr Wiśniewski Piotr jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz University of Minnesota. Obecnie adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz wizytujący profesor uczelni zagranicznych. Jego profesjonalna kariera obejmuje kierownicze stanowiska m. in. w Crédit Lyonnais (obecnie Grupa Crédit Agricole) w Londynie, a także Erste Securities Polska, Wood & Company, TFI PZU SA i PKO Banku Polskim (w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej). W działalności praktycznej, jak i akademickiej interesuje się on szeroko pojętymi finansami przedsiębiorstwa, globalnymi rynkami inwestycyjnymi oraz czynnikami sukcesu międzynarodowych instytucji finansowych (także kontekście tzw. kapitału intelektualnego).

Jest licencjonowanym członkiem brytyjskiego, królewskiego Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), posiada certyfikaty inwestycyjne Securities & Futures Authority (obecnie Financial Services Authority - brytyjskiego regulatora sektora usług finansowych). Zdał egzamin Zrzeszenia Prawników Polskich na doradców prawno/podatkowo/finansowych. Członek Professional Risk Managers International Association (PRMIA - globalnej organizacji specjalistów zarządzania ryzykiem).

Piotr Wiśniewski jest autorem wielu publikacji międzynarodowych, m.in. w oksfordzkich: "EC Tax Journal" oraz „The Offshore & International Taxation Review”, a także „Electronic Journal of Knowledge Management” i kilkudziesięciu publikacji polskojęzycznych. Jest recenzentem, członkiem rad naukowych i wydawniczych m.in. Handbook of Technology Management (Wiley), Investment Management & Financial Innovation (Business Perspectives) i Studiów BAS – Biura Analiz Sejmowych (BAS) Kancelarii Sejmu. Występował jako ekspert wobec organów państwowych, m.in. Sejmu, Narodowego Banku Polskiego oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz