Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 8.45-15.45)
  • Termin szkolenia: 21 września 2019
  • Cena szkolenia: 500 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 350 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Analiza makroekonomiczna: polityka fiskalna i monetarna, tempo wzrostu PKB, wysokość stóp procentowych, ogólna sytuacja polityczna, klimat polityczny.

2. Analiza sektorowa: ocena atrakcyjności sektora, analiza cyklu życia sektora, pozycja całego sektora w odniesieniu do całej gospodarki, ocena perspektyw rozwoju sektora, istotne czynniki wpływające na sytuację w sektorze – technologia, know-how, prawo, analiza 5-sił Portera.

3. Analiza sytuacji firmy: analiza otoczenia rynkowego – makrootoczenie, otocznie konkurencyjne, analiza zasobów (finansowych, fizycznych, ludzkich, organizacyjnych, technologicznych), analiza strategii, analiza planu marketingowego - cykl życia produktu, analiza planu organizacyjnego, analiza SWOT. 

4. Zastosowanie danych z analizy finansowej spółki w analizie fundamentalnej

5. Wykorzystanie danych historycznych, analizy makroekonomicznej, analizy sektorowej oraz oceny potencjału przedsiębiorstwa w wycenie metodami dochodowymi.

WYKŁADOWCY  

Marek Zuber

Marek Zuber jest ekonomistą i analitykiem rynków finansowych. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH - PBK.  Następnie rozpoczął własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, doradztwa w zakresie szeroko rozumianych możliwości, jakie dają rynki finansowe. Zasiada w kilku radach nadzorczych. Inwestuje na giełdzie i nie tylko. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Marcinkiewicza. 

W przeszłości pracował jako główny ekonomista w firmie doradztwa Finansowego TMS oraz główny ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego. Był także wykładowcą w Akademii Toyoty. Zajmuję się również przeprowadzaniem szkoleń.

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz