SZKOŁA ZIMOWA- STATYSTYKA OPISOWA W PIGUŁCE

Szkoła zimowa- Statystyka opisowa w pigułce

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
5 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Kontakt
O kursie

Powtórzenie i usystematyzowanie najważniejszych wiadomości ze statystyki opisowej, w szczególności z zakresu miar statystycznych oraz podstaw analizy związku miedzy zmiennymi.  

Atuty
1
Intensywny kurs

Intensywny kurs pozwalający na  uporządkowanie wiedzy z podstaw statystyki opisowej.   

2
Teoria i praktyka

Zajęcia łączące teorię z praktyką - omawianie teoretycznych podstaw oraz wykonywanie obliczeń w programie statystycznym.

Adresaci

Kurs skierowany jest w szczególności do Studentów II stopnia, którzy wkrótce będą realizowali przedmiot metody statystyczne, a nie mają dobrze opanowanych podstaw ze statystyki opisowej, wymaganych na II stopniu studiów.  

Zajęcia mogą być ponadto przydatne dla osób, przygotowujących się do prowadzenia badań ilościowych oraz takich, którym znajomość podstawowych pojęć statystycznych potrzebna jest do analizy źródeł (literatury, raportów z badań itp.) 

GroupOfPeopleIllustration
Program szkolenia
Ramowy program szkolenia

Podstawowe pojęcia statystyki: populacja, próba, jednostka statystyczna. Statystyka opisowa a wnioskowanie statystyczne. Badanie cząstkowe i pełne. Cecha statystyczna i poziom pomiaru.   

Liczbowe charakterystyki rozkładu empirycznego zmiennej; miary tendencji centralnej, miary dyspersji, skośność, kurtoza.  

Wprowadzenie do analiz dwu- i wielozmiennowych. Wybrane metody analizy związku między zmiennymi i zasady doboru metody do problemu badawczego. 

IllustrationShapes
Społeczność
Trenerzy
dr hab. Agnieszka Bezat-Jarzębowska

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu metod ilościowych w języku polskim i angielskim. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności i produktywności przedsiębiorstw oraz systemów gospodarczych. Autorka ponad 100 publikacji, w tym ponad 40 zagranicznych. Wielokrotne staże badawczo-naukowe: University of Queensland (Australia), Fisher College of Business, Ohio State University (USA), ESSEC Business School (Francja), Wirtschaftsuniversität Wien (Austria), Universität Göttingen, Universität Bonn, Kühne Logistics University Hamburg (Niemcy). Wielokrotna stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) oraz Rządu Francuskiego. Koordynator krajowych i międzynarodowych projektów rozwojowo-badawczych.  

mgr Małgorzata Ćwil

Pracownik naukowo–dydaktyczny Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Psychologii w Zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie realizuje studia doktoranckie z zakresu nauk o zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia ze statystyki, zarządzania operacyjnego oraz gier symulacyjnych w języku polskim oraz angielskim. Do głównych zainteresowań naukowo-badawczych należy zarządzanie zmianą, zastosowanie gier i grywalizacji w procesie edukacji oraz wdrażanie nowych technologii w przedsiębiorstwach.

dr Katarzyna Piotrowska

Jest pracownikiem naukowo–dydaktycznym Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia ze statystyki oraz metodologii badań społecznych. Jest absolwentką Kolegium Zarządzania i Finansów Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Do jej głównych zainteresowań naukowych należą psychologia podejmowania decyzji oraz percepcja ryzyka. 

Zasady rekrutacji
Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego

Opłaty

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.    

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie.