SZKOŁA LETNIA - PODSTAWY ZARZĄDZANIA

Szkoła letnia - Podstawy zarządzania

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
5 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Kontakt
O szkoleniu

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość (w formie prac grupowych, studiów przypadku i prezentacji) zapoznać się z podstawowymi teoriami zarządzania. Nauczą się wykorzystywać je do rozwiązania konkretnych problemów współczesnych organizacji oraz rozwinąć u siebie „menedżerski" styl myślenia.

Adresaci szkolenia
 • Osoby rekrutujące się na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, które na studiach pierwszego stopnia nie realizowały treści związanych z podstawami zarządzania.
 • Studenci studiów pierwszego stopnia ALK, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy mają niezaliczony przedmiot Podstawy zarządzania i którzy chcą zaliczyć ten przedmiot w ramach Szkoły Letniej, bez konieczności powtarzania całego kursu w czasie toku studiów w nowym semestrze.
GroupOfPeopleIllustration
Program szkolenia
 • Historia zarządzania.
 • Zarządzanie i przywództwo: role menedżerów.
 • Omówienie roli formalizacji, rodzajów więzi organizacyjnych, przeformalizowania.
 • Struktura organizacyjna: ćwiczenia z analizy struktur, rozpiętość kierowania a kształt struktury, zalety i wady struktur płaskich i wysmukłych. Zastosowanie kładki Fayola.
 • Otoczenie organizacji: ćwiczenia z identyfikacji rodzajów otoczenia, analiza PEST.
 • Zasoby i procesy.
 • Analiza 5 sił Portera.
 • Rodzaje interesariuszy, identyfikacja interesów i interesariuszy, ćwiczenia z wykorzystaniem macierzy interesów.
 • Ludzie i motywowanie.
 • Marka, wizerunek, marketing – macierz BCG, okno rynku/produktu.
 • Analiza strategii – model Obłója.
 • Informacja i wiedza.
 • Kultura organizacji.
 • Innowacje i przedsiębiorczość

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 30 h (jedna godzina dydaktyczna to 45 minut)

Rankingi
Organizacja zajęć

Harmonogram zajęć będzie udostępniony niebawem.

Terminy

11-12.09.2021 - 8.30-15.30

13-14.09.2021 - 16.00-20.00

15.09.2021 - 16.00-19.15

Trenerzy
dr Anna Pikos

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania i metod badawczych. Jej zainteresowania badawcze koncertują się wokół trzech obszarów: historii biznesu, badań narracji i zarządzania publicznego. Autorka i współautorka publikacji naukowych, w tym w czasopismach z listy JCR. Jest członkiem International Council of Archives. Aktywnie promuje interaktywne formy nauczania. Od 2010 r. jest Koordynatorem ds. akredytacji międzynarodowych w ALK i odpowiada za proces akredytacyjny EQUIS, AACSB, AMBA i CEEMAN

Zasady naboru
Zasady rekrutacji
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

alk
Zastępca Kierownika Dziekanatu
Gabriela Sikora
Opłaty

Cena szkolenia: 690 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl