SZKOŁA LETNIA - PODSTAWY SOCJOLOGII I NAUKI O MEDIACH

Szkoła letnia - Podstawy socjologii i nauki o mediach

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
3 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia

O szkoleniu

Kurs "Podstawy socjologii i nauki o mediach", to kompleksowy przegląd koncepcji socjologicznych oraz analiza potencjału mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych, ich funkcjonalnego wykorzystania w praktyce socjologicznej, biznesowej i komunikacyjnej. Głównym celem zajęć jest:

 • zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, ukształtowanie umiejętności warsztatowych i projektowych,
 • nabycie kompetencji medialnych i komunikacyjnych, kluczowych dla efektywnego działania w dynamicznie zmieniających się rzeczywistości społecznej i praktyce biznesowej.

Adresaci szkolenia

 • Kandydatki i kandydaci na studia magisterskie (II stopnia) na kierunku Zarządzanie, w zakresie Socjologia biznesu i mediów, którzy kończyli inne niż zgodne z  w/w programem kierunki studiów licencjackich.
 • Osoby, które zainteresowane są problematyką nauk społecznych, a w szczególności nauk socjologicznych i nauk o mediach.
GroupOfPeopleIllustration

Program szkolenia

Blok I - podstawy socjologii

 • Co to jest socjologia?
 • Rozwój społeczeństwa i zmiana technologiczna.
 • Relacje i normy społeczne.
 • Grupy i instytucje społeczna.
 • Analiza socjologiczna: przykład mediów.

Blok II - podstawy medioznawstwa

 • Pojęcia i modele procesu komunikowania.
 • Mechanizmy funkcjonowania mediów.
 • Ekologia mediów cyfrowych i komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii.
 • Podstawy komunikacji medialnej i media relations.
 • Publiczność medialna oraz metody i techniki badania zawartości przekazów medialnych.
 • Człowiek w świecie mediów.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 20 h*

* jedna godzina dydaktyczna to 45 minut

figury

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli.

Terminy

Wkrótce

Trenerzy

dr Krzysztof Kuźmicz

Kierownik studiów zarządzanie – socjologia biznesu i mediów, medioznawca, dziennikarz, animator kultury, badacz i nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor.

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Mediów i Technologii Edukacyjnych.

Prezes Zarządu Instytutu Analiz Społecznych Quantum.

Ekspert, badacz, trener w grantach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

prof. ALK dr hab. Gavin Rae

Kierownik Katedry Nauk Społecznych, socjolog mieszkający i pracujący w Polsce od ponad 20 lat, badacz i autor wielu publikacji z zakresu socjologii ekonomicznej. Pisał obszernie na temat polskiej polityki, społeczeństwa i gospodarki, a także na tematy związane z Europą Środkową i Wschodnią.

Opublikował dwie książki: Poland’s Return to Capitalism. From the Socialist Bloc to the European Union oraz Privatising Capital: The Commodification of Poland’s Welfare State. Obecnie prowadzi badanie między innymi na temat modeli państwa opiekuńczego w Unii Europejskiej i postaw Polaków wobec problemów społeczno-ekonomicznych.

Prowadził szereg kursów w języku angielskim i polskim w ALK, w tym Wstęp do socjologii, Socjologia ekonomiczna, Zarządzanie międzykulturowe, Europejskie społeczeństwo i kultura

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

alk
Zastępca Kierownika Dziekanatu
Gabriela Sikora

Opłaty

Cena szkolenia: 550 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl