SZKOŁA LETNIA - PODSTAWY PSYCHOLOGII Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII BIZNESU

Szkoła letnia - Podstawy psychologii z elementami psychologii biznesu

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
5 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Kontakt

Cel studiów

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi koncepcjami psychologii:

 • wyjaśniającymi procesy przetwarzania informacji przez człowieka,
 • opisującymi działanie emocji i motywacji,
 • wyjaśniającymi mechanizmy społecznego funkcjonowania człowieka.

W ramach każdego bloku przedstawione zostaną nie tylko modele teoretyczne, ale także praktyczne przypadki, w których wiedza psychologiczna może zostać zastosowana dla znalezienia rozwiązania problemów biznesowych. Zakres wiedzy przedstawionej w ramach tych zajęć stanowi solidną podstawę dla dalszych studiów w dziedzinie stosowanej psychologii w zarządzaniu.

Adresaci szkolenia

 • Kandydatki i kandydaci na studia magisterskie (II stopnia) na kierunku Zarządzanie, w zakresie Psychologia w zarządzaniu, którzy kończyli inne niż zgodne z w/w programem kierunki studiów licencjackich.
 • Osoby, które zainteresowane są problematyką stosowania psychologii w zarządzaniu i biznesie.
GroupOfPeopleIllustration

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

Blok 1. Jak myślimy – procesy  poznawcze.

 • Zmysły i odbiór wrażeń.
 • Percepcja – prawa organizacji percepcji.
 • Uczenie się i pamięć.
 • Myślenie i rozwiązywanie problemów.
 • Heurystyki i błędy poznawcze.

Blok 2. Jak czujemy i dlaczego działamy – psychologia emocji i motywacji.

 • Neurofizjologia emocji.
 • Regulacyjna rola emocji.
 • Podstawy psychologii motywacji.
 • Motywowanie ludzi.

Blok 3. Jak działamy w grupach, zespołach i organizacjach – praktyczna psychologia społeczna.

 • Stereotypy i uprzedzenia.
 • Psychologia postaw i wpływu postaw na zachowanie.
 • Perswazja – modele zmiany postaw i wpływania na zachowanie człowieka.
 • Człowiek w grupie – konformizm, wpływ społeczny, myślenie grupowe.

Podstawy psychologii z elementami psychologii biznesu Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 30 h*

* jedna godzina dydaktyczna to 45 minut.

Rankingi

Organizacja zajęć

Szczegółowy plan zajęć zostanie podany niebawem.

Terminy

Wkrótce

Trenerzy

prof. ALK dr Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). W 2002 r. uzyskał doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów.

W ALK prowadzi wykłady na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Wybrane przedmioty to psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna i finansowa, psychologia społeczna (i jej odmiany stosowane – psychologia reklamy i psychologia organizacji).

Zasady naboru

Zasady rekrutacji
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Kanclerz Agata KEBS
Doradca edukacyjny
Agata Kanclerz

Opłaty

Cena szkolenia: 690 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl