Wesprzyj nas
Strona główna
SZKOŁA LETNIA - PODSTAWY METOD BADAWCZYCH W ZARZĄDZANIU

Szkoła letnia - Podstawy metod badawczych w zarządzaniu

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
6 dni
Język
PL

O szkoleniu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu statystyki i metodologii badań ilościowych, w szczególności z metodami gromadzenia, opracowywania i interpretacji danych liczbowych niezbędnych do analizy danych z obszaru zarządzania.

Nabycie przez słuchaczy umiejętności zaprojektowania badania prostego statystycznego, wykorzystania w praktyce podstawowych narzędzi analizy danych oraz interpretacji wyników badania w zakresie statystyk opisowych.

Adresaci szkolenia

 • Osoby rekrutujące się na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, które na studiach pierwszego stopnia nie realizowały treści związanych ze statystyką i metodologią badań ilościowych.
 • Osoby, które nie zaliczyły na studiach pierwszego stopnia w ALK przedmiotu Statystyka opisowa.
 • Osoby studiujące na studiach pierwszego stopnia w ALK, które jeszcze nie realizowały przedmiotu Statystyka opisowa, ale mają go w programie na kolejny rok i chciałyby zaliczyć ten przedmiot z wyprzedzeniem.
GroupOfPeopleIllustration

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

 • Badania ilościowe a badania jakościowe.
 • Podstawowe pojęcia z zakresu statystyki i metodologii badań ilościowych. Zbiorowość i jednostka statystyczna, cecha statystyczna i jej rodzaje. Statystyka w biznesie i ekonomii.
 • Pojęcie zmiennej i wskaźnika - konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych, skale pomiarowe.
 • Etapy badania statystycznego.
 • Prezentacja wyników badania. Tabelaryczne i graficzne formy prezentacji rozkładów cech jakościowych i ilościowych.
 • Opis statystyczny rozkładu jednej zmiennej. Miary położenia, dyspersji, asymetrii i koncentracji.
 • Analiza współzależności zjawisk. Związek stochastyczny, statystyczny, korelacyjny i funkcyjny.
 • Model regresji liniowej prostej. Metody badania siły i kierunku zależności korelacyjnej.
 • Metody analizy dynamiki zjawisk. Prezentacja danych dynamicznych. Wskaźniki dynamiki zjawisk jednorodnych. Średni poziom zjawiska i średnie tempo zmian.
 • Analiza danych z wykorzystaniem programów komputerowych (Excel, SPSS).

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 30*

* jedna godzina dydaktyczna to 45 minut

Rankingi

Organizacja zajęć

Zajęcia oraz egzamin prowadzone są w trybie stacjonarnym

Kilka dni przed rozpoczęciem kursu, uczestnicy, którzy dokonali opłaty, otrzymają szczegółowe informacje, dotyczące sali w której będą odbywały się zajęcia.

Terminy

 

 

Trenerzy

dr Katarzyna Piotrowska

Jest pracownikiem naukowo–dydaktycznym Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia ze statystyki oraz metodologii badań społecznych. Jest absolwentką Kolegium Zarządzania i Finansów Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Do jej głównych zainteresowań naukowych należą psychologia podejmowania decyzji oraz percepcja ryzyka. 

dr Małgorzata Ćwil

Pracownik naukowo–dydaktyczny Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Psychologii w Zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie realizuje studia doktoranckie z zakresu nauk o zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia ze statystyki, zarządzania operacyjnego oraz gier symulacyjnych w języku polskim oraz angielskim. Do głównych zainteresowań naukowo-badawczych należy zarządzanie zmianą, zastosowanie gier i grywalizacji w procesie edukacji oraz wdrażanie nowych technologii w przedsiębiorstwach.

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

alk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Gabriela Sikora

Opłaty

Cena szkolenia: 690 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl