Wesprzyj nas
Strona główna
SZKOŁA LETNIA - METODY ILOŚCIOWE

Szkoła letnia - metody ilościowe

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
5 dni
Język
PL

O kursie

Cel kursu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu matematyki i metod ilościowych  jako narzędzi używanych w finansach, rachunkowości, zarządzaniu i innych naukach pokrewnych. 

Nabycie przez słuchaczy umiejętności wykorzystania w praktyce podstawowych narzędzi algebry liniowej i analizy matematycznej, w szczególności rachunku macierzowego oraz rachunku różniczkowego. 

Adresaci

 • Studenci studiów pierwszego stopnia Kolegium Zarządzania i Finansów,  zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy mają niezaliczony przedmiot Metody ilościowe i którzy chcą zaliczyć ten przedmiot w ramach Szkoły Letniej podczas wakacji, bez konieczności powtarzania całego kursu w czasie toku studiów w nowym semestrze.
 • Studenci ALK wszystkich typów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy podczas krótkiego i bardzo intensywnego kursu chcieliby poszerzyć swoją znajomość w proponowanym zakresie.
 • Studenci rozpoczynający studia drugiego stopnia, którzy podczas studiów licencjackich nie opanowali wiedzy z metod ilościowych i/lub chcieliby uzupełnić wiedzę z tego zakresu. 
GroupOfPeopleIllustration

Program szkolenia

 • Suma i suma podwójna – zapis, obliczanie, własności.
 • Rachunek macierzowy. Rodzaje macierzy. Przekształcenia elementarne. Charakterystyki liczbowe macierzy i ich własności. Macierz odwrotna. Równania macierzowe.
 • Układy równań liniowych. Twierdzenie Cramera i twierdzenie Kroneckera – Capelliego. Rozwiązania bazowe. Zastosowania ekonomiczne.
 • Ciągi i szeregi liczbowe.
 • Funkcja jednej zmiennej rzeczywistej: podstawowe własności, granica funkcji, ciągłość funkcji.
 • Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Zastosowania pochodnej funkcji: monotoniczność, ekstrema funkcji, wklęsłość, wypukłość, punkty przegięcia.
 • Podstawowe funkcje wykorzystywane do opisu zagadnień ekonomicznych. Zastosowania praktyczne.
 • Rachunek całkowy w zakresie funkcji jednej zmiennej. Zastosowania.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 40*

 *jedna godzina dydaktyczna to 45 minut”

Terminy

18.06.2024 godz. 12.15-15.15

19.06.2024 godz. 08:30-15:15

20.06.2024 godz. 08:30-15:15

21.06.2024 godz. 08:30-15:15

26.06.2024 godz. 08:30-15:15

27.06.2024 godz. 12:15-15:15

Społeczność

Trener

dr Iwona Nowakowska

Wykładowca w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia z Matematyki, Metod Ilościowych i Statystyki. Do jej głównych zainteresowań naukowych należy teoria optymalizacji i teoria gier.  Jest autorem różnych podręczników z zakresu matematyki i statystyki. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć stacjonarnych, jak i on-line (współpracowała z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym). 

Zasady rekrutacji

1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

alk
Zastępca Kierownika Dziekanatu
Gabriela Sikora

Opłaty

Cena szkolenia: 690zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl