Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
SZKOŁA LETNIA - ANALIZA DOKUMENTÓW PRAWNICZYCH I BIZNESOWYCH

Szkoła letnia - Analiza dokumentów prawniczych i biznesowych (Reading Legal and Business Documents)

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
5 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Tryb stacjonarny,
W tygodniu
24.06 - 28.06.2024

O szkoleniu

Nowy, autorski kurs, skierowany przede wszystkim do osób mających na co dzień kontakt z anglojęzycznymi dokumentami z zakresu prawa, finansów, handlu i świata biznesu.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką dokumentów wywodzących się z szeroko pojętej anglosaskiej kultury prawnej i biznesowej – z największym naciskiem na teksty brytyjskie i amerykańskie. Dogłębna analiza strukturalna i językowa przedstawionych materiałów zostanie wsparta elementami porównawczymi, aby dodatkowo nakreślić podobieństwa i różnice w odniesieniu do polskiej kultury tworzenia dokumentów.

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posługują się językiem angielskim na poziomie min. B2.

GroupOfPeopleIllustration

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

  • Podstawowe elementy kultury prawnej i biznesowej świata anglosaskiego.
  • Idea „prostego języka” (Plain English Campaign) w procesie tworzenia dokumentów.
  • Przegląd najczęściej spotykanych dokumentów w obiegu prawnym i biznesowym.
  • Przykładowe dokumenty: fragment ustawy, umowa spółki, statut spółki, wpis do rejestru spółek, regulamin wewnętrzny, umowa sprzedaży, umowa najmu/dzierżawy, umowa zatrudnienia, sprawozdanie finansowe, zapytanie ofertowe, list polecający, umowa gwarancyjna, umowa o zachowaniu poufności, wyrok sądowy oraz inne pisma w obiegu codziennym.
  • Struktura i język anglosaskich dokumentów prawnych/prawniczych i biznesowych.
  • Struktura i język polskich dokumentów prawnych/prawniczych i biznesowych.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 10 h*

* jedna godzina dydaktyczna to 45 minut

Rankingi

Organizacja zajęć

Zajęcia w formule stacjonarnej odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 18:30- 20:30

 

Terminy

24 - 28 czerwca 2024

Trenerzy

mgr Łukasz Sorokowski

Absolwent Instytutu Anglistyki (UW) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych (UW), od ponad dekady nauczyciel akademicki, tłumacz przysięgły języka angielskiego i lektor, przekazujący z pasją tajniki zarówno języka angielskiego ogólnego, jak i jego odmian specjalistycznych (głównie języka biznesu i prawa). Od kilku lat związany ze Szkołą Letnią Akademii Leona Koźmińskiego. 

Zasady naboru

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Doradca edukacyjny
Magdalena Glapa

Opłaty

Cena szkolenia: 900 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl.