Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
SZKOŁA LETNIA - ANALIZA DOKUMENTÓW PRAWNICZYCH I BIZNESOWYCH

Szkoła letnia - Analiza dokumentów prawniczych i biznesowych (Reading Legal and Business Documents)

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
5 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Online,
W tygodniu
Start kursu
16.09.2024

O szkoleniu

Nowy, autorski kurs, skierowany przede wszystkim do osób mających na co dzień kontakt z anglojęzycznymi dokumentami z zakresu prawa, finansów, handlu i świata biznesu.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką dokumentów wywodzących się z szeroko pojętej anglosaskiej kultury prawnej i biznesowej – z największym naciskiem na teksty brytyjskie i amerykańskie. Dogłębna analiza strukturalna i językowa przedstawionych materiałów zostanie wsparta elementami porównawczymi, aby dodatkowo nakreślić podobieństwa i różnice w odniesieniu do polskiej kultury tworzenia dokumentów.

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posługują się językiem angielskim na poziomie min. B2.

GroupOfPeopleIllustration

Program szkolenia

  • Podstawowe elementy kultury prawnej i biznesowej świata anglosaskiego.
  • Idea „prostego języka” (Plain English Campaign) w procesie tworzenia dokumentów.
  • Przegląd najczęściej spotykanych dokumentów w obiegu prawnym i biznesowym.
  • Przykładowe dokumenty: fragment ustawy, umowa spółki, statut spółki, wpis do rejestru spółek, regulamin wewnętrzny, umowa sprzedaży, umowa najmu/dzierżawy, umowa zatrudnienia, sprawozdanie finansowe, zapytanie ofertowe, list polecający, umowa gwarancyjna, umowa o zachowaniu poufności, wyrok sądowy oraz inne pisma w obiegu codziennym.
  • Struktura i język anglosaskich dokumentów prawnych/prawniczych i biznesowych.
  • Struktura i język polskich dokumentów prawnych/prawniczych i biznesowych.
Rankingi

Terminy

16.09 - 20.09.2024

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania: 5 dni (10 h dydaktycznych)* w godzinach 16:00-18:00

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Zajęcia w formule online odbywać się będą od poniedziałku do piątku.

Trener

mgr Łukasz Sorokowski

Absolwent Instytutu Anglistyki (UW) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych (UW), od ponad dekady nauczyciel akademicki, tłumacz przysięgły języka angielskiego i lektor, przekazujący z pasją tajniki zarówno języka angielskiego ogólnego, jak i jego odmian specjalistycznych (głównie języka biznesu i prawa). Od kilku lat związany ze Szkołą Letnią Akademii Leona Koźmińskiego. 

Rekrutacja

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Doradca edukacyjny
Magdalena Glapa

Opłaty

Tabela opłat
Cena szkolenia 900 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 810 zł brutto (stawka zw. z VAT)*

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl.