SIX SIGMA CHAMPION/SPONSOR TRAINING. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PROGRAMIE SIX SIGMA

Szkoła IT dla prawników

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
6 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Tryb hybrydowy
Adamowicz-Sikora Edyta KEBS

O kursie

Cel kursu

Świadczenie usług prawnych w szeroko rozumianym sektorze IT wymaga nie tylko wiedzy prawniczej, lecz znajomości technologii informatycznych, telekomunikacji oraz zasad zarządzania projektami IT. 

Trudno kompetentnie i rzetelnie prowadzić spór dotyczący programów komputerowych, czy opiniować projekt dotyczący blockchain, smart contracts, Internet of Things (IoT) lub sztucznej inteligencji bez choćby podstawowej znajomości zasad działania tychże technologii. Podobnie, trudno sprawnie współpracować z działem IT,  czy tworzyć umowy IT, bez znajomości podstawowych pojęć informatycznych, czy zasad zarządzania projektami IT.  Nie można rzetelnie doradzać w zakresie ochrony danych osobowych, bez choćby podstawowej wiedzy z zakresu technicznych aspektów bezpieczeństwa IT…. Coraz trudniej również uprawiać zawód prawnika, bez znajomości zagadnień legal tech, czy wyzwań związanych z transformacją cyfrową kancelarii.  

Nasz kurs stanowi odpowiedź na wyzwania, przed którymi staje każdy prawnik zamierzający rozwijać karierę w świecie nowych technologii! 

Celem kursu jest przede wszystkim przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu technologii informatycznych, w tym programowania, sztucznej inteligencji (AI),  blockchain, smart contract, cloud computing, podpisu elektronicznego, internetu rzeczy  (IoT). 

W ramach tego kursu, nie uczymy prawa, lecz technologii niezbędnej do rozwijania swojej kariery w zakresie prawa IT, współpracy z firmami technologicznymi, czy wewnętrznymi działami IT. 

Chcemy pokazać Państwu, że technologia nie jest trudna… A najlepiej ją zrozumieć samodzielnie programując, czy „bawiąc” się rozwiązaniami sztucznej inteligencji! 

Oprócz kwestii ściśle technicznych przedstawiamy biznesowe aspekty IT, w tym zasady zarządzania projektami IT, biznesowe aspekty cloud computing, smart contract’ów i kryptowalut. 

Kurs został zaplanowany jako uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy pozyskanej w ramach studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii. Zakres kursu nie pokrywa się i nie powiela tematyki studiów. Na kurs zapraszamy również osoby niebędące absolwentami studiów podyplomowych PNT, zainteresowane nowymi technologiami, cyberbezpieczeństwem, czy legal tech.

Główne atuty kursu

1
48 godzin dydaktycznych wiedzy technicznej i biznesowej

Praktyczne wykłady i warsztaty dotyczące technologii informatycznych, telekomunikacji, zarządzania projektami IT oraz legal tech. 

2
Learning by doing!

Najlepiej poznawać technologię przez samodzielne tworzenie rozwiązań IT. Dlatego, w ramach praktycznych warsztatów będą Państwo samodzielnie programować, tworzyć proste „inteligentne kontrakty” oraz rozwiązania sztucznej inteligencji.  Poznacie Państwo,  jak to naprawdę działa! W ramach warsztatów nauczycie się Państwo również, jak w praktyce wykorzystywać podpis elektroniczny.

3
Specjalna oferta Krajowej Izby Rozliczeniowej na podpis elektroniczny!

Dzięki współpracy z KIR S.A. otrzymają Państwo specjalną ofertę rabatową na podpis elektroniczny. Hasło do skorzystania z oferty zostanie przedstawione na wykładzie. 

4
Specjalnie dla prawników IT

Kurs stworzony został przede wszystkim z myślą o prawnikach. Trudne kwestie techniczne omówione zostaną w sposób zrozumiały i dostosowany do potrzeb prawników. 

5
Technologia i biznes

Oprócz kwestii ściśle technicznych poruszymy również zagadnienia dotyczące zarządzania projektami IT, metodyk zwinnych, biznesowe aspekty chmury obliczeniowej, kryptowalut, smart contracts, czy wykorzystania nowych narzędzi IT w pracy prawnika. 

6
Kurs hybrydowy

Przewidujemy przeprowadzenie większej części kursu, w tym warsztatów w trybie hybrydowym. Oznacza to, że zajęcia prowadzone będą stacjonarnie,  jednak w specjalnej sali przystosowanej do transmisji on-line (specjalne mikrofony, kamery itp.). Uczestnik będzie mógł zatem wybrać, czy chce uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie, czy on-line.  Natomiast 2 dni kursu przeprowadzone zostaną wyłącznie w trybie on-line. 
Mając na uwadze specyfikę warsztatów, zdecydowanie rekomendujemy udział stacjonarny w warsztatach. Udział stacjonarny pozwoli Państwu na lepszy kontakt z prowadzącymi. 

7
LAW TECH NET

Absolwenci kursu uzyskają możliwość udziału w społeczności LAW TECH NET („Klubu absolwenta”) organizowanej przez fundację AI LAW TECH. Zapisy już wkrótce. 

Partnerzy

ailawtech
Wolters Kluwer logo

Kurs adresowany jest przede wszystkim do:

 • Absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii organizowanych przez ALK
 • Radców prawnych, adwokatów, prawników specjalizujących się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, 
 • Radców prawnych, adwokatów, prawników obsługujących sektor IT, firmy świadczące usługi w zakresie nowych technologii lub nabywające rozwiązania IT, 
 • Radców prawnych, adwokatów, prawników obsługujących lub zamierzających obsługiwać projekty IT, projekty dotyczące sztucznej inteligencji, smart contracts, krytpowalut, blochcain, IoT, 
 • Radców prawnych, adwokatów, prawników świadczących pomoc prawną w zakresie przygotowywania i negocjacji różnego rodzaju umów IT, w tym umów wdrożeniowych, SLA, umów dot. chmury obliczeniowej,  
 • Radców prawnych, adwokatów świadczących pomoc prawną w zakresie sporów sądowych dotyczących IT, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, 
 • Prawników wewnętrznych firm informatycznych i dostawców rozwiązań IT, 
 • Inspektorów Ochrony Danych (IOD)
 • Radców prawnych, adwokatów, prawników zainteresowanych wdrożeniem i wykorzystaniem nowych rozwiązań technicznych w kancelarii (legal tech)
 • Wszystkich prawników chcących poznać nowe technologie i dobrze się przy tym bawić! 
mail

Dzięki udziałowi w kursie

 • Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu technik informatycznych i telekomunikacji,  
 • Poznasz zasady działania programów komputerowych, baz danych, sieci informatycznych, 
 • Poznasz zasady działania najnowszych technologii IT, w tym sztucznej inteligencji, cloud computing, blokchain, smart contracts, internetu rzeczy (IoT), 
 • W ramach praktycznych warsztatów – stworzysz proste programy komputerowe, rozwiązania sztucznej inteligencji oraz smart contract!  
 • Poznasz podstawy zarządzania projektami IT, w tym cykl życia oprogramowania,  poszczególne metodyki projektowe, metodyki zwinne, 
 • Uzyskasz wiedzę niezbędną do złapania „wspólnego języka” z informatykami i kierownikami projektów IT,
 • Poznasz techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa, w tym różne techniki cyberataków oraz zabezpieczeń, 
 • Zapoznasz się z nowymi rozwiązaniami legal tech oraz zasadami zarządzania wiedzą i danymi w kancelarii.

Program

1. Wstęp do informatyki  Alina Zając, 6h  

W ramach zajęć uczestnicy poznają zasady działania komputerów i sieci informatycznych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie zasadom działania i rozwoju programów komputerowych i baz danych.  W ramach zajęć uczestnicy poznają podstawowe pojęcia znajdujące zastosowanie w informatyce, niezbędne w codziennej pracy prawnika IT.  

2. Wstęp do telekomunikacji  dr Jerzy Żurek, 2h 

3. Zarządzanie projektami IT  Cezary Hofman, 6h 

Wykład ma na celu przybliżenie sposobu organizacji procesu opracowywania oprogramowania (SDLC) przy użyciu zestawu zasad, wytycznych, narzędzi, kanałów komunikacji itp. Uczestnicy zapoznani zostaną również z metodami organizacji projektów, gdzie każda z nich kładzie inny nacisk zarówno na aspekty biznesowe jak i technologiczne. Ponieważ każda metodologia opiera się na określonym zestawie zasad, dlatego tak ważne jest, aby wybrać właściwy sposób spełnienia wymagania klienta. Uczestnicy zapoznają się z procesem powstawania oprogramowania (SDLC), jego etapami, założeniami i przebiegiem w kontekście poszczególnych metodyk zarządzania projektami. Poznają różnice w procesie powstawania oprogramowania w zależności od metodyki, w jakiej prowadzony jest projekt.

4. Sztuczna Inteligencja  dr Ireneusz Wochlik, 4 h 

5. Internet of Things (IoT) Andrzej Jankowski, 2h 

Internet Rzeczy pojawia się coraz częściej wokół nas. Są to zarówno systemy przeznaczone dla odbiorców indywidualnych (inteligentny dom,  autonomiczne odkurzacze itp.) jak i duże wdrożenia biznesowe (np. inteligentne fabryki). W ramach kursu Uczestnicy poznają  podstawy działania i tworzeniu Internetu Rzeczy, w tym między innymi: 

 • co to jest i jak działa Internet of Things (IoT)
 • jak tworzone są systemy IoT
 • jakie korzyści IoT przynosi ich użytkownik

6. Cloud Computing Bartłomiej Graczyk, 2h 

Chmura to element rozważań i rozmów niemal w każdej organizacji. Akronimy takie jak PaaS czy SaaS  przeplatają się z dostępnością, skalowalnością i optymalizacją, także kosztową. Celem zajęć jest wprowadzenie, omówienie i  uporządkowanie fundamentalnych zagadnień dotyczących szeroko pojętych rozwiązań chmurowych. Uczestnicy kursu poznają koncepcje dostępności i skalowalności usług oferowanych przez największych dostawców chmury. Dowiedzą się także, na co zwrócić uwagę w kwestiach  kosztów i rozliczalności usług.

7. Podstawy cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji Mariola Więckowska, 4 h 

Celem wykładu jest przedstawienie w przystępny sposób podstawowych metod i technik cyberataków oraz zasad ochrony informacji. W ramach zajęć słuchacze poznają między innymi: 

 • rodzaje złośliwego oprogramowania: wirusy, robaki, koń trojański, ransomware, adware, spyware, keylogger
 • techniki leniwych hakerów: fałszywy WAP, korzystanie z wycieków danych, przynęta z zamianą
 • zaawansowane techniki cyberataków: DoS, DDoS, DRDoS, podszywanie się pod DNS, bot, phishing, atak brut force, X as a Service
 • phishing niejedno ma imię: phishing, vishing, smishing, whaling – jak chronić się przed phishingiem
 • jakitechniczne środki stosować, aby organizacja była bezpieczna (SIEM, IDS/IPS, DLP)
 • bezpieczeństwo infrastruktury, w tym zakres działania firewall w model ISO OSI

8. Blockchain, Smart Contracts i Kryptowaluty Mariusz Sperczyński,  2h 

W ramach wykładu przedstawione zostaną techniczne i biznesowe aspekty wykorzystania blockchain, smart contracts oraz kryptowalut. W ramach wykładu omówione zostaną między innymi:  

 • architektura rozwiązań blockchain,
 • różne rodzaje technologii blockchain oraz możliwości ich wykorzystania w  gospodarce,
 • tokenizacja, w tym nowe zdecentralizowane modele biznesowe
 • wykorzystanie smart contratów, 
 • cyberbezpieczeńśtwo blockchain,
 • wykorzystanie rozwiązań blockchain w celu oferowania nowych produktów i usług. 

9. Legal tech w kancelarii dr Iga Kurowska, 4h  

Zajęcia z zakresu Legaltech poświęcone będą praktycznym aspektom wdrażania technologii w kancelariach i działach prawnych w firmach. Oprócz technologii, poruszony zostanie temat ludzi i procesów, trzech składowych wdrażania innowacji, również w sektorze prawnym. Na konkretnych przykładach, omówiona zostanie rola członków zespołu prawnego w projekcie legaltech’owym, metody planowania i prowadzenia takowego projektu oraz jego ewaluacji. Prowadzący podzieli się doświadczeniem i spostrzeżeniami z codziennej pracy jako Head of Innovation and Legaltech w kancelarii Aktion Legal. 

10. Zarządzanie wiedzą i danymi w kancelarii  Marcin Zręda, 2h 

Najważniejszą częścią każdej kancelarii prawnej są jej prawnicy. Chociaż wszyscy prawnicy otrzymali konkretną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu prawnika, tym co naprawdę odróżnia jednego od drugiego, jest wiedza ukryta lub doświadczenie, które zdobyli podczas wykonywania zawodu, a dzisiaj dodatkowo jest to również umiejętność korzystania i przetwarzania wielu źródeł informacji. Dzielenie się informacją między prawnikami jest największym wyzwaniem związanym z zarządzaniem wiedzą w kancelarii, umiejętne ułożenie tego procesu pozwala uzyskać wiele korzyści. Podczas wykładu dowiemy się, jakie są rodzaje wiedzy, czy jest umiejętne jej przetwarzanie i dzielenie się nią, jakie są bariery ale też jakie narzędzia mogą znacząco usprawnić tego typu procesy.

11. Warsztaty – Programowanie i tworzenie rozwiązań sztucznej inteligencji.  Andrzej Jankowski, 12 h 

Każdy może przeczytać książkę (lub obejrzeć video) o AI, ale uczestnictwo w warsztatach pozwala na dużo lepsze zrozumienie tematu. Zajęcia, na których stworzymy kilka systemów AI pokażą, jak powstaje AI i jakie elementy są do tego niezbędne. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich, również osób bez wykształcenia technicznego.

12. Warsztaty – Podpis elektroniczny   Elżbieta Włodarczyk, Robert Podpłoński, 2h  Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 48 godz.*

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

info

Terminy kursu

Brak miejsc - rekrutacje jest już zamknięta  

Przewidujemy przeprowadzenie większej części kursu, w tym warsztatów w trybie hybrydowym. Oznacza to, że zajęcia prowadzone będą stacjonarnie,  jednak w specjalnej sali przystosowanej do transmisji online (specjalne mikrofony, kamery itp.). Uczestnik będzie mógł zatem wybrać, czy chce uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie, czy on-line.  Natomiast 2 dni kursu przeprowadzone zostaną wyłącznie w trybie online.  Mając na uwadze specyfikę warsztatów, zdecydowanie rekomendujemy udział stacjonarny w warsztatach. Udział stacjonarny pozwoli Państwu na lepszy kontakt z prowadzącymi.  Zajęcia online prowadzimy za pośrednictwem MS Teams.

Daty zajęć

 • 04 czerwca 2022 - sobota, g. 09.15-16.15 - zajęcia stacjonarne z możliwością udziału online
 • 05 czerwca 2022 - niedziela, g. 09.15-16.15 - zajęcia stacjonarne z możliwością udziału online
 • 18 czerwca 2022 - sobota, g. 09.15-16.15 - zajęcia tylko online
 • 19 czerwca 2022 - niedziela, g. 09.15-16.15 - zajęcia tylko online
 • 2 lipca 2022 sobota, g. 09.15-16.15 - zajęcia stacjonarne z możliwością udziału online- w podziale na grupy I grupa - Warsztaty 9.15-12.30, wykłady 13.00-16.15 II grupa - Wykłady 9.15-12.30, warsztaty 13.00-16.15
 • 3 lipca 2022 niedziela, g. 09.15-16.15 - zajęcia stacjonarne  z możliwością udziału online- tylko grupa I czyli osoby zapisane do 9 maja
 • 9 lipca 2022 sobota, g. 09.15-16.15 - zajęcia stacjonarne z możliwością udziału online - tylko grupa II czyli osoby zapisane od 10 maja Mając na uwadze specyfikę warsztatów, zdecydowanie rekomendujemy udział stacjonarny w warsztatach. Udział stacjonarny pozwoli Państwu na lepszy kontakt z prowadzącymi. 

Wykładowcy

Andrzej Jankowski
Andrzej Jankowski

Od 20 lat związany z branżą IT. Zajmował się marketingiem, kierował zespołami sprzedażowymi, organizował współpracę z partnerami firmy Intel w całej Europie. 
 

Obecnie odpowiada za rozwój rynku internetu rzeczy w Polsce i współpracuje przy projektach związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Pasjonat technologii, prowadzi wiele szkoleń i warsztatów z nowych technologii zarówno dla profesjonalistów jak i dla dzieci. 

Ireneusz Wochlik
dr inż. Ireneusz Wochlik

Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., członek zarządu Fundacji AI LAW TECH, Pełnomocnik Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji oraz współtwórca studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. W latach 1997-2016 pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach. Jest współautorem patentu PL224517B1 „System for recording and processing of signals for the diagnostics of hearing system and method of recording and processing of signals for the diagnostics of hearing system”. 

Od przeszło 20 lat zajmuje się analizą danych oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procesach transformacji cyfrowej, jak również w zaawansowanej analizie danych opartej o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning. Prelegent na szeregu konferencjach naukowych i biznesowych.

Mariola Więckowska
mgr inż. Mariola Więckowska

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.
Absolwentka kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel.

Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek z zakresu ochrony danych. Odpowiada za stałą sekcję „Niezbędnik IOD” i jest członkiem rady programowej kwartalnika ABI Expert.

Cezary Hofman
Cezary Hofman

IT Project Manager/Scrum Master w Saly S.A., gdzie odpowiedzialny jest za szereg projektów związanych z platformą e-commerce B2B oraz zarządzaniem i wsparciem zespołów IT. Praktyk i entuzjasta zwinnego zarzadzania projektami. W Nowych Motywacjach odpowiedzialny za obszar analizy biznesowej, consulting 
i zarządzanie projektami dla dużych podmiotów publicznych. Uprzednio Scrum Master i analityk biznesowy w Unity Group S.A., gdzie partycypował w projektach m.in. dla największej sieci fast-food na świecie; analityk i Scrum Master w projekcie Inlago.pl.  Wcześniej Business Proces Manager w Berner Polska sp. z o.o. gdzie odpowiadał za wprowadzenie systemu zarządzania jakością, w tym za inwentaryzację procesów zarządczych i operacyjnych. Współodpowiedzialny za zapewnienie zgodności procesów i procedur z przepisami RODO oraz przeszkolenie, w tym zakresie pracowników firmy, na każdym z jej szczebli organizacyjnych. W Altkom Akademia odpowiedzialny za współpracę m.in. z IBM Labs, Arvato czy Crif. Wolontariusz i trener Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Ma doświadczenie w sprzedaży, budowaniu strategii sprzedaży, ochronie danych osobowych, zarządzaniu zespołami IT.

Bartłomiej Graczyk

Lead Cloud Solution Architect, Data& AI, Microsoft

Niemal dwie dekady doświadczenia w projektowaniu, wdrażaniu i optymalizacji rozwiązań z obszaru Business Intelligence i Data Warehouse. Przez ostatnie lata Bartek współpracuje z klientami i partnerami Microsoft transformując ich rozwiązania z obszaru danych do chmury publicznej. Jeden z głównych ewangelistów technologii takich jak Power BI, Azure Data Explorer czy Azure Synapse Analytics w Polsce i CEE. Ceniony ekspert w zakresie licencjonowania produktów Microsoft oraz Software Asset Management. Autor wielu publikacji oraz prelegent na konferencjach i warsztatach technologicznych. Posiada liczne certyfikacje m.in. Microsoft Certified Trainer, MCSE Business Intelligence & Data Platform. W latach 2013-2015 uhonorowany tytułem MVP w kategorii SQL Server | Data Platform. Współtwórca i autor www.datainsiders.space oraz www.sql4you.info. Propagator i zwolennik pracy zdalnej, który czas po pracy spędza z dala od maila, telefonu i świata technologii.

Iga Kurowska

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Sorbony, gdzie wcześniej uzyskała tytuł magistra międzynarodowego prawa gospodarczego i ukończyła studia podyplomowe z zakresu biznesu. Jej tematem badawczym były "Wyzwania prawne związane z międzynarodowymi fuzjami i przejęciami opartymi na danych". 

Iga Kurowska od 2014 r. pracowała w prestiżowych kancelariach prawnych, doradzając klientom w zakresie prawnych i biznesowych aspektów międzynarodowych transakcji gospodarczych, a także w instytucjach europejskich. Po założeniu i zarządzaniu francuską butikową kancelarią prawną Verne Legal od 2018 r., w maju 2020 r. dołączyła do wiodącej hiszpańskiej kancelarii prawnej Aktion Legal jako szef działu innowacji i Legaltech. W dodatku, pracuje jako wykładowca na dwóch uniwersytetach w Paryżu i prowadzi liczne kursy z zakresu technologii prawnych w całej Europie. Często bierze udział w konferencjach i publikacjach, a także założyła nową, niezależną platformę edukacyjną i podcast - Legaltech Academy. Jej startup technologiczny Simplify Docs został przejęty przez międzynarodowego wydawcę i dostawcę technologii prawnych w maju 2021 roku. 
Jest aktywnym członkiem inicjatyw związanych z technologiami prawnymi we Francji, Polsce i Hiszpanii, a także członkiem fundacji Plugin, odpowiadając za nagrody Polskich Ambasadorów Innowacyjności (API). 

Robert Podpłoński

Radca prawny w Departamencie Prawnym w KIR

Ekspert w zakresie prawa nowych technologii: usługi zaufania, uwierzytelnienie i identyfikacja, bezpieczeństwo informatyczne, dane osobowe, usługi płatnicze, telekomunikacja, projekty informatyczne. Autor publikacji na ten temat, w tym obszernego opracowania: Podpis elektroniczny. Komentarz, Warszawa 2004. Prelegent podczas wielu konferencji i szkoleń. Autor projektu ustawy o podpisie elektronicznym i członek zespołu pracującego nad projektem ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Elżbieta Włodarczyk

Dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR
Ekspert z zakresu infrastruktury klucza publicznego. Uczestniczyła w pracach nad utworzeniem jednego z pierwszych w Polsce komercyjnych centrów certyfikacji. Odpowiada za obszar podpisu elektronicznego i usług zaufania oraz ich zgodności z Rozporządzeniem eIDAS, przepisami polskiego prawa oraz standardami Webtrust.
Od 2001 r. kieruje Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir, świadczącym usługi kwalifikowane i niekwalifikowane, obejmujące wydawanie certyfikatów, znaczników czasu oraz usługi walidacji certyfikatów. 
Brała udział w pracach nad polską ustawą o usługach zaufania. 

Marcin Zręda

W Wolters Kluwer od 15 lat przebył ciekawą i długą drogę. Zaczął od bycia testerem programów dla prawników i notariuszy, gdzie poznał procesy oraz wymagania tych branż. Następnie kierował działem testów, zarządzał projektami IT i był szefem działu IT zajmującego się zaawansowanymi rozwiązaniami eksperckimi. Doświadczenie zdobyte podczas zarządzania ludźmi i wiedza analityczna zaowocowała stworzeniem i późniejszym zarządzaniem działem analizy i zapewnienia jakości.
Po latach zarządzania sprawami ściśle związanymi z IT, kierował również działem sprzedaży oprogramowania dla prawników, gdzie zdobył wiedzę, jak sprzedawać i kontaktować się z klientami. Obecnie jest szefem strategii Wolters Kluwer Polska dla rynków kancelarii prawnych i firm, zwykle mówi: „Kiedyś starałem się odpowiedzieć TAK, kiedy Biznes pytał. Teraz jestem po stronie biznesu i staram się tak pytać ludzi IT, by uzyskać pozytywną odpowiedź”. Organizator Global Legal Hackathon 2019, 2020 w Polsce. Członek jury LegalTechDay. Autor wielu opinii i członek wielu dyskusji na temat rozwoju technologii prawnej.

Mariusz Sperczyński

Od ponad 28 lat angażuje się w innowacje biznesowe oparte na technologii komputerowej, gdzie przede wszystkim interesuje się zmianą paradygmatów na bazie pozytywnych eksperymentów i wdrożeń takich innowacji. To zapewnia mu pionierskie doświadczenia oraz motywuje regularnie (z reguły co kilka lat) do kolejnych odkrywczych prac nad nowymi i ekscytującymi obszarami.

Jego Klientami w zakresie projektów innowacyjnych rozwiązań IT były zarówno największe polskie marki, jak i dziesiątki firm MSP, którym pomagał redefiniować modele, przygotowywać pod nie procesy i je informatyzować. Od ponad 8 lat zaangażowany w rozwiązania oparte na blockchain. W pierwszym okresie kładł nacisk na wykorzystanie cyfrowalut w gospodarce. Od początku 2018 r. promuje regulowane i fair-play rozwiązania tokenizacyjne. Jest przekonany o tym, że w latach 20-tych XXI wieku jesteśmy świadkami rewolucji Web3, gdzie użycie cyfrowych aktywów stanie się ważnym sposobem interakcji internetowej dla przenoszenia wartości przez sieć. 

Obecnie zaangażowany na rynku w w/w zakresie na dwóch frontach -  jako zarządzający FAPL (czyli FlyingAtom.pl) – obsługa zdalna klientów grupy, w tym zagranicznych, dla prostych transakcji wymiany cyfrowalut na i z walut fiducjonarnych (skoro banki nadal nie chcą lub nie mogą realizować takich transakcji). Po godzinach, w ramach swojego hobby - aktywny w biznesowych formach i przedsięwzięciach związanych z  w/w tokenizacją, realizując wspólnie ze znajomymi (podobnymi pasjonatami)  – różne prace badawcze i eksperymenty biznesowe w tej materii, np. demokratyzację rynku mody, czy też sharing economy na rynku pracy.

Alina Zając
Alina Zając

Team Manager,  Information Security management, BNP Paribas Bank 

Absolwentka Politechniki Koszalińskiej. Ukończyła liczne kursy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz audytu systemu zarządzania ciągłością działania, jak również kursy związane z podpisem elektronicznym. Ekspert ds. zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwa informacji z ponad 20 letnim doświadczeniem. Opracowywała rozwiązania zapewniające ciągłość działania m.in. dla Kredyt Banku, Banku Pocztowego a także dla Grupy Allianz – zarówno dla banku jak i spółek ubezpieczeniowych. Prowadziła analizy Top Risk Assessment, szkolenia i walidacje modeli ryzyka. Od 2018 związana z Grupą BNP Paribas realizuje się w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji. Posiada certyfikaty Audytora wiodącego na zgodność z normą ISO 22301 oraz ISO 27001. W BNP Paribas była Dyrektorem Biura ds. Programu Cyberbezpieczeństwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wdrażała wymagania dot. Cyberbezpieczeństwa i nadzoruje ich realizację. Obecnie pracuje tam jako Team Manager i jej głównym obszarem jest Information Security management. 

Wiedzę ekspercką wykorzystuje współpracując z firmami i przygotowując opinie m.in. z zakresu ciągłości działania i oceny ryzyka, a także propozycje i plany działań.
Członek Grupy Roboczej Forum Technologii Bankowych ds. BCM przy Związku Banków Polskich. Współautorka książek w zakresie zarządzania ciągłością działania: „Księgi Dobrych Praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania”, Ciągłość działania w aspekcie budowania odporności organizacji.

Zasady rekrutacji

 • Rekrutacja jest już zamknięta.
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa szkolenia lub kursu.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
mgr Edyta Adamowicz-Sikora

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami

Tabela opłat
Cena kursu 2700 zł brutto (stawka zw.z VAT)
Cena kursu dla Uczestników/Absolwentów studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii lub Zarządzanie cyberbezpieczeństwem na ALK (wpisz kod rabatowy w formularzu PNT lub ZC) 1700 zł brutto (stawka zw.z VAT)*
Cena kursu dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 2430 zł brutto (stawka zw.z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl