Strona główna
SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA 2 - ZAGADNIENIA ZAAWANSOWANE, CZYTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WARSZTATY

Prawo pracy 2023 - zmiany, orzecznictwo, praktyka

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Online,
W tygodniu
17.04 - 18.04.2023
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Grażyna Rozparzyńska-Noga

O szkoleniu

Cel

Program szkolenia "Prawo pracy 2023 - zmiany, orzecznictwo, praktyka" jest wynikiem wieloletniej praktyki wykładowczyni w doradztwie na rzecz zarządów i działów HR.

To elitarne szkolenie z prawa pracy, podczas którego przedstawione zostaną wszystkie zmiany do kodeksu pracy w 2023. Dodatkowo, zostaną zaprezentowane zagadnienia, które rodzą największą ilość problemów i błędów w praktyce. Szkolenie „Prawo pracy 2023”  oparte jest na analizie przykładów (case studies) oraz  w oparciu o bogate orzecznictwo sądowe. 

Celem szkolenia jest zdobycie przez Uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do właściwej realizacji zadań z zakresu prawa pracy. Nowelizacja kodeksu pracy 2023 jest jedną z największych w ostatnich 20 latach. Wprowadza zasady i instytucje nieznane dotąd prawu pracy. Bez znajomości zmian do kodeksu pracy 2023 i ich praktycznego wymiaru nie jest możliwe zaspokojenia potrzeb personalnych organizacji. Dlatego celem szkolenia „v” jest też poszerzenie horyzontów przez osoby zaangażowane w procesy rozwoju zasobów ludzkich w firmach.

Adresaci

 • Dyrektorzy HR
 • Członkowie zarządu
 • Pełnomocnicy ds. personalnych
 • Pracownicy działów kadr i płac
 • Menagerowie, którzy zarządzają pracownikami
 • Wszystkie osoby, które chcą nabyć praktyczną i nietuzinkową wiedzę z prawa pracy
Bigmanwithipad

Co zyskujesz

 • Zdobędziesz praktyczne wskazówki, jak zapewnić pełną zgodność działania z najnowszymi zmianami (2023) w kodeksie pracy;
 • Poznasz skuteczne narzędzia i najlepsze praktyki dla działów HR i firm dotyczące stosowania prawa pracy;
 • Dostaniesz konkretne wskazówki, jak unikać najczęściej spotykanych błędów oraz jak ustrzec się przed pułapkami formalnymi w zakresie prawa pracy;
 • Otrzymasz szczegółowe instrukcje, jak bezpiecznie i skutecznie wdrożyć w firmie zmiany w kodeksie pracy 2023.

Program

Program szkolenia

I. Odpowiedzialność za sprawy pracownicze w firmie

 • Kto odpowiada i do jakiej wysokości
 • W jaki sposób można zmienić w firmie zasady odpowiedzialności
 • Co oznacza pełnomocnictwo ds. personalnych i jakie są skutki jego udzielenia

II. Schemat odpowiedzialności

III. Najczęstsze błędy, które skutkują niebotycznymi odszkodowaniami – jak ich w firmie nie popełnić

 • Dyskryminacja płacowa i nierówne traktowanie
 • Nowy art. 183f Kodeksu pracy i jego wpływ na decyzje w firmie
 • Wynagrodzenia w firmie nie są poufne! Nieważne zapisy w umowach o pracę
 • Z mobbingiem jak z błędem w sztuce lekarskiej – firma może zostać zobowiązana do wypłaty także zadośćuczynienia na krzywdę. Ważna nowelizacja sprzed pandemii.
 • Budżety i cele są nielegalne  - case studies
 • Premie uznaniowe, premie w regulaminie, nagrody
 • Skuteczne dyscyplinowanie pracowników
 • Zakaz konkurencji – fakty i mity
 • Zarządzanie czasem pracownika – case studies
 • Odpowiedzialność za urlopy
 • Wypowiedzenia umów o pracę  - jak nie skończyć w sądzie 

IV. Praca zdalna -  uregulowana czy do uregulowania przez firmę

 • Jak ją skutecznie i bezpiecznie wdrożyć w firmie 
 • Kogo objąć pracą zdalną a kogo nie w firmie 
 • Na stałe czy okazjonalnie 
 • Tryb uzgodnienia a polecenia 
 • Obowiązkowe uwzględnienie wniosku pracownika
 • Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej
 • Kogo dotyczy konieczność wydania nowego regulaminu pracy zdalnej
 • Rola związków zawodowy oraz gdy ich nie ma
 • Minimalna treść porozumienia/regulaminu
 • Obowiązkowe postanowienia regulaminu 
 • Jak zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia pracy 
 • Sposoby na pokrycie kosztów instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy,  kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • Nowa ocena ryzyka zawodowego oraz informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej dla pracownika
 • Praca zdalna w miejscowości wypoczynkowej lub z zagranicy
 • Zasady kontroli pracownika w miejscu świadczenia pracy zdalnej
 • Wypadki przy pracy zdalnej
 • Cofnięcie pracy zdalnej

V. Kontrola trzeźwości i kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu

 • Zasady wprowadzenia w formie 
 • Kiedy policja, kiedy badanie krwi 
 • Informacja pisemna o wyniku badania – co z nią można zrobić

VI. Zmiany w związku z work-life balance oraz obowiązkami informacyjnymi pracodawców wobec zatrudnionych pracowników:

1. Nowa ochrona dla tych pracowników, którzy innym udzielają wsparcia - wysokie odszkodowania

2. Rewolucyjne zmiany w zawieraniu umów na okres próbny: 

 • terminy
 • przedłużenie i wydłużenie – nowe instytucje
 • ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny
 • wypowiedzenie, sankcje

3. Czy można zakazać wykonywania pracy dla innego pracodawcy? Nowa regulacja pracy w dwóch firm

4. Jak spełnić znowelizowany obowiązek informacji wobec pracownik po dopuszczeniu do pracy

5. Wyjazd pracownika do pracy do innego kraju w UE - nowe możliwości i obowiązki pracodawcy

6. Wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy na umowę na czas nieokreślony:

 • warunki dopuszczalności
 • procedura
 • zagrożenia i zalety

7. Czas pracy a szkolenia pracowników, uregulowane!

8. Nowe dni wolne – zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej! 

9. Absolutna NOWOŚĆ – urlop opiekuńczy:

 • opieka nad którymi członkami rodziny uprawnia pracownika do urlopu opiekuńczego
 • wymiar nowego urlopu opiekuńczego
 • termin złożenia wniosku o urlop opiekuńczy
 • dane pracownika we wniosku o urlop opiekuńczy
 • okres urlopu opiekuńczego a staż pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

10. Nowe zakazy dla pracodawcy w związku z urlopami: macierzyńskim, na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego!

 • czego dotyczą?
 • ile trwają?

11. Urlop rodzicielski i ojcowski w ogniu nowelizacji:

 • wnioski
 • zasady
 • terminy

12. Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym – nauczysz się zabezpieczać siebie i firmę przed karami i roszczeniami.

13. Checklista dokumentów, które należy wprowadzić w związku ze zmianami Kodeksu pracy

14. Sesja pytań i odpowiedzi.

Zakończenie szkolenia.

IllustrationShapes

Organizacja zajęć

Czas trwania:

2 dni (12 h dydaktycznych)*

w godz. 10.00-15.30

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

każdego dnia:

 • 10.00-11.30 zajęcia
 • 11.30-11.45 przerwa
 • 11.45-13.15 zajęcia
 • 13.15–14.00 przerwa
 • 14.00-15.30 zajęcia

Termin szkolenia

17-18 kwietnia 2023

Społeczność

Trener

Monika Drab

Radca prawny od 2004 roku, właściciel Kancelarii Radcowskiej M.D. Legal Solutions i doświadczony wykładowca.

Od 1999 r. szkoli zarządy i działy HR.  

Jest radcą prawnym, doradcą restrukturyzacyjnym i certyfikowanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych!

Nikt tak dobrze, jak Mec. Monika Drab nie przeprowadzi Państwa przez największe od 20 lat zmiany w Kodeksie pracy. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Komisji Nadzoru Finansowego a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji, jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o., Pilmet S.A., Huta Szkła Ujście S.A. i wiele innych.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm z zakresu prawa pracy, procesów sądowych oraz ochrony prawnej zarządów. Jest autorką bardzo poczytnego bloga dla kadry zarządzającej www.odpowiedzialnoscczłonkazarządu.com. 
Szkoli ponad 3000 managerów rocznie!

Wśród Uczestników jej szkoleń są m.in:  Polska Spółka Gazownictwa, ING, PKO BP, BRE Bank, Polkomtel, UPC Polska, Orange, Computerland, Wincor Nixdorf, Sygnity, KPMG, Deloitte, Pricewaterhause Coopers, PKN Orlen, KGHM, Twoja Energia, ENERGA, Trumpf Polska, La Lorraine Polska, Swarovski Global, Business Services , Budimex, Onninen i setki innych.

Prowadząca znana jest z umiejętności mówienia o skomplikowanych terminach prawnych językiem zrozumiałym dla słuchaczy.

Zasady rekrutacji

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa szkolenia lub kursu. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Grażyna Rozparzyńska-Noga
W razie pytań zapraszam do kontaktu.
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Opłaty

* Oferowana zniżka nie łączy się z innymi ewentualnymi rabatami

Tabela opłat
Cena szkolenia 2300 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 2070 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl