PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RYNKÓW FINANSOWYCH

Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych

Poziom
Kursy i szkolenia
Kursy ONLINE
Czas trwania
1 dzień
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
W weekend,
Online
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Grażyna Rozparzyńska-Noga

O szkoleniu

Szkolenie realizowane jest w ramach  zintegrowanego systemu nauczania finansów, w związku z tym zajęcia odbywają się z grupą uczestników studiów podyplomowych z obszaru finanse.

Dajemy Państwu możliwość realizacji własnej ścieżki edukacyjnej poprzez  uczestniczenie w wybranych modułach szkoleniowych  i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

  • Podstawowe pojęcia prawne związane z funkcjonowaniem rynku finansowego: definicja rynku finansowego, segmenty rynku finansowego, uczestnicy i struktura rynku finansowego

a. Aspekty regulacyjno - prawne integracji rozwiniętych rynków finansowych,  b. Zharmonizowany ład prawny, c. Podstawowe akty prawa wspólnotowego związane z funkcjonowaniem rynku finansowego, d. Kierunki zmian w prawie wspólnotowym w świetle aktualnych zjawisk i wydarzeń na rynku finansowym.

  • Europejski System Nadzoru Finansowego:

a. Uwagi wstępne, b. Nowa architektura nadzoru finansowego, c. Europejskie urzędu nadzoru: ESMA, EBA, EIOPA.

  • Nadzór nad rynkiem finansowym w ujęciu lokalnym przez właściwy organ nadzoru.  Komisja Nadzoru Finansowego:

a. Struktura i organizacja KNF, b. Pozycja ustrojowa KNF, c. Kompetencje KNF.  

  • Sektory rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego – strukturalne uwarunkowania prawne:

a. Sektor Bankowy, b. Sektor Emerytalno-Ubezpieczeniowy, c. Sektor Kapitałowy.

  • Proces ewolucji i integracji rynku finansowego Unii Europejskiej:
figury

Organizacja zajęć

Czas trwania:

  • 1 dzień (8 h dydaktycznych)*
  • w godz. 8.45-15.45 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Jesteśmy online ready. W razie konieczności jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie także w formule online.

Terminy

już wkrótce

Społeczność

Trener

alk
mgr Maciej Kurzajewski

Maciej Kurzajewski jest pracownikiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a obecnie Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie zawodowe, związane z tematyką funkcjonowania rynku kapitałowego, a w szczególności dotyczące działalności rynków regulowanych i podmiotów świadczących usługi maklerskie. Od 2006 r. sprawuje funkcję Zastępcy Dyrektora w departamentach nadzorujących działalność firm inwestycyjnych i podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego. 

Pan Kurzajewski brał czynny udział w opracowaniu projektów szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rynku finansowego, w tym implementujących system MiFID w polskim systemie prawa. W chwili obecnej w ramach pracy zawodowej, bierze udział w procesach legislacyjnych i adaptacyjnych dotyczących takich regulacji prawa unijnego jak pakiet MiFID II, rozporządzenie EMIR i rozporządzenie dotyczące krótkiej sprzedaży. Uczestnik prac organów struktury Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, które związane były z przygotowaniem oraz jednolitym stosowaniem przepisów prawa wspólnotowego. W pracy naukowej pan Kurzajewski zajmuje się głównie problematyką działalności firm inwestycyjnych oraz innych kategorii podmiotów świadczących usługi maklerskie. W ramach aktywności dydaktycznej był wykładowcą na kilkudziesięciu kursach, konferencjach i seminariach związanych z prawem rynku kapitałowego. Prowadził również zajęcia z zakresu tej tematyki w uznanych ośrodkach akademickich.

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 600 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 540 zł brutto (zw. z VAT) *

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl