Wesprzyj nas
Strona główna
PRAKTYKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA

Praktyka wyceny przedsiębiorstwa

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Online,
W tygodniu
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Grażyna Rozparzyńska-Noga

O szkoleniu

Cel szkolenia

 • Określenie czynników decydujących o wartości przedsiębiorstwa. 

 • Zapoznanie Uczestników z metodami wyceny przedsiębiorstw w świetle najlepszych praktyk stosowanych w Polsce i w Kanadzie w zakresie podejścia: majątkowego, dochodowego i rynkowego 

 • Zaprezentowanie standardów wartości wycen, zasad wyceny, jej celów i funkcji. 

 • Omówienie możliwych dyskont i premii w wycenach.  

 • Nabycie umiejętności opracowywania raportu z wyceny. 

Główne atuty

1
Praktyczne przykłady

Zaprezentowanie praktycznych przykładów wycen przedsiębiorstw w różnych sytuacjach gospodarczych 

2
Excel

Modelowanie finansowe z wykorzystaniem arkusza Excel i kontakt z praktykami 

Adresaci kursu

 • Członkowie zarządów ds. finansowych, 

 • Dyrektorzy finansowi, 

 • Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, 

 • Główni księgowi oraz pracownicy działów księgowości zajmujący się wyceną 

 • Analitycy i kontrolerzy finansowi, 

 • Doradcy w firmach konsultingowych, 

 • Rzeczoznawcy majątkowi, 

 • Syndycy masy upadłościowej, 

 • Pracownicy kancelarii prawnych, 

 • Oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką wycen

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • Wyceny przedsiębiorstw są istotnym narzędziem podejmowania różnych decyzji biznesowych tj. kupna / sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, planowania sukcesji, planowania podatkowe, reorganizacji, etc. Prowadzący podzielą się swoim bogatym doświadczeniem z praktyki gospodarczej. 

 • Zrozumienie czynników wpływających na wartość biznesu może pomóc w procesie negocjacji warunków kupna / sprzedaży, w procesie restrukturyzacji i upadłości, w postępowaniach sądowych. 

 • Uczestnicy szkolenia dokonają analizy przykładów pochodzących z polskiego życia gospodarczego i wspólnie z prowadzącymi przygotują kalkulacje wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem arkusza Excel. 

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

 1. DZIEŃ I - dr Marek Panfil   

 2. 1. Polskie, kanadyjskie, międzynarodowe standardy wyceny przedsiębiorstwa   

 3. 2. Koszt kapitału (metoda składania, WACC)   

 4. 3. Trzy podejścia do wyceny   

 • Podejście majątkowe, wycena ZCP 

 • Podejście dochodowe (DCF, APV, DDM, skapitalizowane nadwyżki EBIT/Cash Flow) 

 • Podejście rynkowe (mnożniki giełdowe i transakcyjne)   

 1. 4. Studia przypadków:   

 • Przykład 1: Wycena małego biznesu (działalność gospodarcza) 

 • Przykład 2: Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) 

 • Przykład 3: Wycena personal goodwill   

DZIEŃ II - dr hab. Paweł Mielcarz prof. ALK  5. Studia przypadków, część 2 

 • Przykład 1: Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb przejęcia i podniesienia kapitału 

 • Przykład 2: Optymalizacja struktury kapitału w procesie podnoszenia wartości przedsiębiorstwa 

 • Przykład 3: Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w wycenie przedsiębiorstwa 

 • Przykład 4: Wycena projektów inwestycyjnych realizowanych w formule Project Finance 

figury

Organizacja zajęć

Czas trwania:

 • 2 dni (16 h dydaktycznych)* 
 • w godz. 8.30-15.30

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Terminy

Kolejną edycję szkolenia planujemy jesienią 2024.

 

Społeczność

Trenerzy

prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, koordynatora merytorycznego studiów MBA dla finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W czasie pracy w ALK pracował również na innych stanowiskach zarządczych, m.in. jako członek Komitetu Finansowego czy wicedyrektor Kolegium Finansów i Zarządzania odpowiadający za rozwój studiów z zakresu finansów i rachunkowości, w tym za studia Master in Finance and Accounting (32 miejsce w rankingu finansowych studiów magisterskich według „Financial Times” 2023).

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów,  referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”.

Jako wykładowca prowadził zajęcia m.in. z wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Sciences, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, University of Porto i Black Sea University. Od ośmiu lat na stałe współpracuje w ESSCA – École de Management, gdzie prowadzi kursy z zakresu analizy finansowej oraz wyceny w ramach studiów magisterskich z dziedziny finansów.  Ukończył programy Global Colloquium on Participant – Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

Jako konsultant współpracujący z DCF Consulting oraz innymi firmami doradczymi prof. Mielcarz brał udział w przygotowaniu kilkuset projektów  doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Podczas pracy jako biegły sądowy (lata 2012 – 2018) przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych, m.in. w spółkach:  Notoria Services S.A., Autosan Sp. z o.o., Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych czy Media Ekspress sp. z o.o. Posiadł również doświadczenie w zarządzaniu towarzystwem ubezpieczeniowym, pełniąc przez kilka miesięcy obowiązki Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji zarządczej. Pełnił również funkcję doradcy Zarządu PGNiG S.A.

dr Marek Panfil

doświadczony biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, a także doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy. Autor / współautor wycen dla potrzeb kupna / sprzedaży, reorganizacji (np. zorganizowana część przedsiębiorstwa), sporów między udziałowcami, postępowania sądowego, zabezpieczenia kredyt, dla potrzeb wyceny personal goodwill. Manager w Ernst & Young (EY) Vancouver (Transaction Advisory Service, Valuation and Business Modeling) w latach 2016-2018, Manager Internal Audit w KGHM International Ltd. w Vancouver z kopalniami w Chile, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (w okresie 2014-2016). Marek Panfil zdał już pięć (z siedmiu) egzaminów z wyceny przedsiębiorstw Chartered Business Valuation (CBV) w Kanadzie: Level I (Introduction to Valuation), Level II (Intermediate Business Valuation), Level III (Advanced Business Valuation), Level IV (Special Topics in Valuation), Valuation for Financial reporting. Jest współautorem pierwszych zasad wyceny przedsiębiorstw (Nota Interpretacyjna nr 5) wydanych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (2011). Sprawdzony wykładowca i autor wielu książek, dla którego pasją jest uczenie i dzielenie się bogatym doświadczeniem.  Obecnie adiunkt w Katedrze Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia tj.: Finanse, Analiza fundamentalna (w tym wycena przedsiębiorstw), Finanse i kontroling projektów, Entrepreneurial Finance and Venture Capital, Private Equity and Value Creation. Poprzednio (w latach 1997-2014) pracował w SGH w Warszawie w Instytucie Zarządzania Wartością, uczestniczył w wielu programach szkoleniowych dla akademików np. Case Study Workshop w IESE Business School w Barcelonie (2010), w 2012 był visiting scholar w NYU Stern School of Business w Nowym Jorku, uczył w SFU Beedie School of Business w Vancouver w Kanadzie (2017) oraz w VanWest College w Vancouver (2018). Autor siedmiu książek i 20 artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wyceny przedsiębiorstwa opublikowanych w języku polskim, angielskim i chińskim. Kierownik Podyplomowych Studiów ALK Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe oraz współorganizator (razem z prof. Pawłem Mielcarzem) Business Valuation Academy w ALK. 

Zasady naboru

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Grażyna Rozparzyńska-Noga
W razie pytań zapraszam do kontaktu.
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami.

Tabela opłat
Cena szkolenia 1850 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 1665 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl