Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Neuroroznorodnosc

NEURORÓŻNORODNOŚĆ, CZYLI SIŁA MYŚLENIA POZA SCHEMATAMI JAKO KLUCZ DO INNOWACJI W BIZNESIE

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
1 dzień
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia kursu
Tryb
Tryb stacjonarny,
W tygodniu

O szkoleniu

Dlaczego neuroróżnorodność jest aktualnie jednym z kluczowych czynników wzrostu organizacji?

Zrozumienie i wprowadzenie neuroróżnorodności w przedsiębiorstwach jest kluczowym czynnikiem, który może przyczynić się do sukcesu organizacji na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku. Ludzie biznesu, którzy rozpoznają i doceniają wartość neuroróżnorodności, otwierają swoje przedsiębiorstwa na szereg korzyści, które mogą być kluczowe dla ich rozwoju i innowacyjności.

Pierwszym i fundamentalnym aspektem, dla którego warto zrozumieć neuroróżnorodność, jest wzrost innowacyjności i kreatywności. Kolejnym aspektem jest poprawa wyników finansowych. Badania wykazały, że firmy promujące różnorodność i inkluzję często osiągają lepsze wyniki finansowe.

Wprowadzenie neuroróżnorodności sprzyja również budowaniu pozytywnego wizerunku marki. W dzisiejszych czasach klienci i partnerzy biznesowi coraz częściej cenią sobie przedsiębiorstwa, które angażują się w działania na rzecz różnorodności i inkluzji. Pokazując, że firma jest otwarta i wszechstronna, można zbudować silniejsze relacje z klientami i zwiększyć lojalność wobec marki.

Na koniec, promowanie neuroróżnorodności i tworzenie środowiska pracy, które jest otwarte i wszechstronne, pomaga przedsiębiorstwom przyciągać talenty z różnych środowisk, a zwłaszcza pracowników z pokolenia Z.

Rozmawiając o neuroróżnorodności w kontekście biznesowym, nie można pominąć koncepcji ESG. Odpowiedzialność społeczna firm, w tym podejście do neuroróżnorodności, staje się coraz ważniejszym czynnikiem, który inwestorzy biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach.

Konkludując,  rozumienie i wdrożenie neuroróżnorodności w przedsiębiorstwach jest zarówno kwestią społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również strategiczną decyzją, która przyczyni się do długoterminowego sukcesu organizacji.

Opinnie absolwentek/absolwentów szkolenia

Jestem wdzięczna za to, że mogłam uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Dziękuję Bernadetta Bieszczanin i Dorota Bartosiak za podzielenie się swoją pasją, wiedzą i cennym doświadczeniem. To, co robicie, jest bardzo ważne i potrzebne!

Przeczytaj cały post na Linked in

Bogumiła Falkowska Learning and Development Manager at Flex

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia „Neuroróżnorodność, czyli siła myślenia poza schematami jako klucz do innowacji w biznesie” jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia, docenienia oraz efektywnego wykorzystania unikalnych talentów i perspektyw osób neuroatypowych w środowisku biznesowym.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do szerokiego spektrum profesjonalistów biznesowych, w tym:

  • liderów i właścicieli, którzy są zainteresowani wdrożeniem neuroróżnorodności do swoich organizacji
  • kierowników i liderów zespołów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania zespołami neuroróżnorodnymi,
  • dyrektorów HR i specjalistów HR pragnących wdrożyć strategie neuroróżnorodności w swoich organizacjach,
  • pracowników wszystkich szczebli, którzy chcą lepiej rozumieć swoich neuroatypowych kolegów,
  • osób odpowiedzialnych za rozwój i szkolenia w organizacji.

Program szkolenia

Wstęp do neuroróżnorodności

Omówienie ADHD, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii i spektrum autyzmu itd

Komunikacja i współpraca

Wskazówki dotyczące efektywnej komunikacji z osobami  neuroatypowymi.

Ćwiczenia praktyczne

Budowanie wspierającego środowiska pracy Wskazówki dotyczące budowania relacji w neuroróżnorodnych zespołach.

Jak neuroróżnorodność inspiruje innowacje

Omówienie unikalnych umiejętności i talentów osób neuroatypowych.

Diverse thinking w zespołach

Znaczenie tworzenia neuroróżnorodnych zespołów dla wspierania procesów twórczych i innowacyjnych w organizacjach.

Budowanie elastycznych i kreatywnych organizacji

Przedstawienie korzyści płynących z neuroróżnorodności dla organizacji

Podsumowanie i pytania

Nowy termin już wkrótce O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania: 1 dzień (8 h dydaktycznych)* w godzinach 9.30-16.30

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

Trenerki

BERNADETTA BIESZCZANIN_szkolenie
Bernadetta Bieszczanin (SHE/HER)

Pedagożka, terapeutka, przedsiębiorczyni

Od 6 lat zaangażowana w tworzenie przestrzeni inspiracji, poszukiwanie skutecznych metod i nowego spojrzenia na spektrum autyzmu w rodzinie i neuroróżnorodność w biznesie. Wcześniej przez 20 lat wprowadzała i tworzyła programy telewizyjne w TVP2 (w tym m.in. autorka „Pytania na śniadanie”), zarządzała zespołami producenckimi i redakcyjnymi. Teraz przede wszystkim poszukuje i wspiera rozwiązania biznesowe oparte o idee różnorodności i inkluzywności. Realizuje projekty przyczyniające się do wyrównywania szans i włączania defaworyzowanych grup społecznych. Współtwórczyni SPEKTRUM WRAŻLIWOŚCI.

DOROTA BARTOSIAK _szkolenie
Dorota Bartosiak (SHE/HER)

Kobieta ze spektrum autyzmu, dziennikarka, producentka telewizyjna i filmowa

Zależy jej na zmianie stereotypów w postrzeganiu neuroróżnorodności, a zwłaszcza spektrum autyzmu w społeczeństwie. Kreuje i wdraża projekty, które mają na celu realne ułatwienia w życiu i pracy ludziom neuroatypowym. Wspiera własnym doświadczeniem organizacje i przedsiębiorstwa, rozpowszechniając wiedzę o wykorzystaniu unikalnych cech osób neuroatypowych. Zarządzając przez 20 lat dużymi produkcjami telewizyjnymi i filmowymi, udowadnia na swoim przykładzie, że człowiek z ASD może odnosić sukcesy zawodowe, wykorzystując swój nietypowy potencjał. Współtwórczyni SPEKTRUM WRAŻLIWOŚCI.

Zasady rekrutacji

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

 

Opłaty

Cena szkolenia: 1490 zł netto (stawka zw.z VAT)

Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK: 1341 zł netto (stawka zw.z VAT)

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl