Zarządzanie sobą w czasie 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA  

 • Czas trwania:  2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia:
  • I termin: 22-23 kwietnia 2020
  • II termin: 7-8 grudnia 2020
 • Cena szkolenia: 2400 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 2160 zł brutto (stawka zw. z VAT)

TRENERZY 

 

Dr Lidia Czarkowska 

Dyrektor Centrum Coachingu, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada szeroką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka.

Prowadzi warsztaty, coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami.

Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog z zamiłowania taterniczka, trener i coach. Od dwudziestu lat współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi.

Prowadziła projekty coachingowe, szkolenia zamknięte, warsztaty oraz indywidualne treningi m.in. dla: Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A. ,Sejmu RP, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Medicover, Ciech S.A., Agros-Nova, Lactalis-Polska, ManRolland, V&S Luksusowa, Nestle, Sandoz

Maciej Madziński

Lider współpracujący zarówno ze środowiskiem biznesowym jak i naukowym, Dyrektor Operacyjny Akademii Leona Koźmińskiego. Z uczelnią związany od 2007 roku. Pasjonat zarządzania projektami, szczególnie tzw. „zwinnego” oraz zarządzania sobą w czasie.

W ramach obowiązków Dyrektora Operacyjnego specjalizuje się we wdrażaniu programów strategicznych w obszarze szeroko pojętej administracji, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii informacyjno-informatycznych. Zarządza również Biurem Projektów w ALK i odpowiada za portfel projektów uczelni.

Podległy mu zespół koordynuje lub prowadzi kluczowe projekty Akademii Leona Koźmińskiego.

W codziennej praktyce dydaktycznej realizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuje się w programach z obszarów:

 • Zarządzania projektami, w tym strategicznego zarządzania projektami
 • Zarządzania procesami, w tym relacji pomiędzy projektami, a procesami
 • Negocjacji, w tym strategiczne negocjacje związane z realizacją projektów
 • Zarządzania sobą w czasie

 W swojej dotychczasowej karierze trenera wspierał zarówno instytucje państwowe jak i wiele firm prywatnych – szkolił między innymi pracowników: Najwyższej Izby Kontroli, Poczty Polskiej, Stock Polska, Janssen-Cilag Polska, Lasów Państwowych, Kongsberg Automotive i innych. Prowadzi również szkolenia otwarte, zajęcia na studiach dyplomowych i podyplomowych, w tym projekty doradcze na studiach MBA.

W nieczęstych wolnych chwilach pasjonuje się nowoczesnymi technikami zarządzania organizacjami, ze szczególnym naciskiem na praktyczne możliwości ich wdrażania („walk the talk”), uwielbia również długie wędrówki górskie i trochę szybsze bieganie miejskie.

CELE  

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły, zasad wyznaczania celów, planowania, ustalania priorytetów, delegowania zadań, a także radzenia sobie w sytuacjach stresujących. Szkolenie przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę praktycznego ćwiczenia zdobytej wiedzy.

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI POSZUKUJESZ 

 • Metod i narzędzi pozwalających na praktyczne wykorzystanie wiedzy z obszaru zarządzania sobą w czasie.
 • Okazji do zadania sobie ważnych pytań o priorytety życiowe
 • Narzędzi do autocoachingu - aby poznać, zrozumieć i wzmocnić własną motywację
 • Zasad skutecznego ustalania celów strategicznych i taktycznych
 • Skutecznych rozwiązań, które można szybko zaimplementować w swoim codziennym życiu;
 • Wskazówek w zakresie radzenia sobie z typowymi „przekleństwami” pracy w XXI wieku jak: natłok maili, liczne spotkania, przeładowanie informacyjne;
 • Konkretnych przykładów działania systemów zarządzania sobą w czasie inspirowanych najpopularniejszymi metodami zarządzania sobą w czasie  (np. GTD);
 • Systemowego podejścia, dzięki któremu wiadome będzie jak skutecznie połączyć różne narzędzia i techniki zarządzania sobą w czasie.
 • a także sposobów na odzyskiwanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, tak aby skutecznie realizować to co naprawdę jest tego warte.

ADRESACI SZKOLENIA 

 • Osoby, które zauważyły, że coraz częściej codzienny natłok spraw wygrywa z zadaniami ważnymi i/lub odbiera przyjemność z życia/pracy;
 • Osoby już stosujące techniki zarządzania sobą w czasie, które chciałyby je połączyć, aby uzyskać między nimi synergie;
 • Osoby zainteresowane praktycznym działaniem systemów zarządzania sobą w czasie oraz chcące praktycznie przećwiczyć najpopularniejsze metody i techniki.

 

 


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych