Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM 

PROGRAM:

1. Wstęp do zarządzania projektami

 • Definicje - zarządzania projektami, Building Information Modelling (BIM)
 • Role: Kierownik Projektu, Kierownik Budowy, BIM Manager i BIM Koordynator i pozostałe role w projekcie
 • Cykl życia projektu/ grupy procesowe zgodnie z PMBOK® Guide
 • Wprowadzenie do zarządzania projektem zgodnie z podejściem Agile
 • BIM jako przykład podejścia Agile w budownictwie.

2. Procesy rozpoczęcia

 • Dokument rozpoczynający projekt - Karta Projektu
 • Zarządzanie interesariuszami w projekcie - identyfikacja, ocena, współpraca

3. Procesy planowania

 • Zbieranie wymagań/ Tworzenie epik i historyjek
 • Definiowanie zakresu projektu
 • Harmonogram projektu / Priorytetyzacja Rejestru
 • Szacowanie kosztów w projekcie / Przygotowanie budżetu
 • Planowanie wymagań BIM dla organizacji i projektu budowlanego
 • Dokumenty BIM: Plan Wdrożenia BIM dla projektu, Stopień zaawansowania modelu (LoD)
 • Podział modelu BIM
 • Planowanie jakości / Stworzenie definicji „wykonany”
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Komunikacja - Plan Komunikacji / Tablica zadań / Common Data Environment (CDE)
 • Zarządzanie zamówieniami (planowanie zaopatrzenia)
 • Ryzyko w projekcie

4. Procesy Realizacji i Kontroli

 • Zarządzanie zespołem projektowym/Scrumowym
 • Zmiany w projekcie/ Zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych/ Tablice zadań, wykresy spalania
 • Weryfikacja i kontrola zakresu/ Przegląd Sprintu & zarządzanie Rejestrem Produktu
 • Kontrola harmonogramu/ Codzienne spotkania scrumowe
 • Kontrola kosztów
 • Zarządzanie jakością w projekcie/ Walidacja zgodnie z definicją „wykonane”
 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac / Tablice zadań
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka/ Codzienne spotkania scrumowe

5. Procesy zamykania projektu

 • Zamykanie projektu lub fazy
 • Zbieranie doświadczeń - „lesson learned”
 • Świętowanie sukcesu

6. Wdrożenie BIM

 • Przebieg implementacji BIM
 • Typy organizacji, a wdrożenie BIM
 • Podstawowe typy oprogramowania BIM

7. Podsumowanie warsztatu


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 34