Zarządzanie emocjami i motywacją w procesie zmiany 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA  

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia: już wkrótce
 • Cena szkolenia: 2400 zł netto (stawka zw. z VAT)*
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 2160 zł brutto netto (stawka zw. z VAT)*

*Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

TRENERZY 

Dr Dorota Szkodny-Ciołek

Akredytacje: PCC, CPCC, ORSCC, CNTC

Dorota od lat wykłada w programach Exe MBA i szkoli w dziedzinie kompetencji przywódczych. W pracy z liderami bazuje na paradygmacie Adaptive Leadership i myśleniu systemowym. Pracując z Dorotą liderzy znacząco zwiększają świadomość swoich mocnych stron i jednocześnie nabywają kompetencji świadomego wpływania na innych. W coachingu indywidualnymi lub zespołowym Dorota skupia się na umiejętnościach niezbędnych do diagnozowania systemu i takiej pracy rozwojowej, która jak najlepiej odpowiada potrzebom kontekstu/sytuacji. Podstawą pracy staje się lider lub team lider umiejący na bieżąco identyfikować potrzeby systemowe i podejmować niezbędne interwencje adaptacyjne. Wykorzystuje też najnowsze odkrycia neuronauki do lepszego zrozumienia jednostkowych i grupowych postaw i reakcji.Dorota zdobywała edukację m.in. na Temple U. (PhD), Harvard Kennedy School, Wharton School, American Society for Training Development, American Management Assoc., Leadership Circle Int. and Center for Right Relationships.Jej klienci to najczęściej menedżerowie na wysokich stanowiskach z branż: IT, finansowej, ubezpieczeniowej, mediowej, paliwowej, finansowej, czy spółki skarbu państwa.

 

Weronika Bryła-Booth

Psycholog Społeczny i Międzykulturowy (SWPS), Trener umiejętności interpersonalnych (INTRA), akredytowany ACC Coach ICF.

Weronika od 15 lat zajmuje się komunikacją interpersonalną oraz dynamiką relacji międzyludzkich i ich wpływem na jakość pracy oraz życia osobistego.  Jest autorką programów rozwijających kompetencje z zakresu wykorzystania potencjału pracowników, budowania relacji z klientem, pracy zespołowej oraz kreatywnego myślenia. Posiadanie tych kompetencji wpływa pozytywnie na jakość relacji panujących w firmach, zwiększa dostęp do zasobów posiadanych przez pracowników oraz ich samoświadomość, w konsekwencji znacząco podnosząc efektywność pracy.  Jednym z głównych obszarów zainteresowań Weroniki jest budowanie odporności psychicznej u klienta, która przekłada się na umiejętność skuteczniejszego radzenia sobie z wyzwaniami, ze stresem oraz z presją.  Weronika pracowała lub nadal pracuje dla Klientów z branż: Handlowej, edukacyjnej, finansowej, IT oraz ze sportowcami.

O WARSZTACIE 

Badania na temat pułapki myślenia o motywacji, jako motywowaniu ludzi poprzez nagrody, zachęty, czy możliwość współzawodnictwa prowadzone są od lat. Pokazują one dobitnie jak tego typu podejście jest nietrwałe i nieskuteczne. W opozycji do przestarzałego myślenia, które uważa, że ludzi można motywować, i że w organizacjach motywowanie pracowników należy do obowiązków menedżera lub lidera, model Spektrum Motywacji oferuje alternatywne podejście. Punktem wyjścia Modelu jest założenie, że każdy jest zawsze zmotywowany, lecz być może nie do tego - czego się od niego oczekuje, lub nie jest to tzw. motywacja optymalna, która generuje pozytywną energię i zaangażowanie.
Na warsztacie oprócz zapoznania się z Modelem Spektrum Motywacji, poznamy nowe myślenie o motywowaniu i przeprowadzimy krok po kroku coachingową rozmowę motywacyjną, i nauczymy jak taką rozmowę przeprowadzać. Będziemy również pracować nad zrozumieniem czynników hamujących motywację, często uniemożliwiających wprowadzenie oczekiwanej zmiany.

Kolejnym krokiem będzie wypracowanie sposobów przezwyciężania własnej odporności na zmianę oraz poznanie systemu dzięki któremu będzie można w efektywny sposób pracować z odpornością na zmianę na poziomie zespołu lub organizacji.

CELE WARSZTATU 

 • zapoznanie się z modelem Spektrum Motywacji
 • umiejętność diagnozowania poziomów motywacji u siebie i innych
 • umiejętność przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej z podwładnym
 • zapoznanie się z mapą odporności na zmianę
 • poznanie własnych mechanizmów i zachowań sabotujących działanie

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

 • umiejętność określania i wpływania na własne poziomy motywacyjne
 • współtworzenie środowiska pracy zespołowej, w którym ludzie z większym prawdopodobieństwem będą doświadczać optymalnych poziomów motywacji
 • poznanie prostych metod do pracy z zespołem mających na celu budowanie bardziej zaangażowanych zespołów i bardziej otwartych na wdrażanie zmian

ADRESACI WARSZTATU 

 • osoby chcące lepiej poznać siebie i własne poziomy motywacji
 • osoby chcące tworzyć środowisko sprzyjające zaangażowaniu
 • szefowie zespołów chcący bardziej efektywnie i z większym zrozumieniem przewodzić swoim współpracownikom
 • osoby wdrażające lub planujące wdrożyć zmiany na poziomie jednostki, zespołów lub organizacji

FORMA ZAJĘĆ 

 • nie korzystamy z nudnych prezentacji Power Point i przestarzałych case studies oferujemy nieszablonowy sposób pracy warsztatowej, bazujący na korzystaniu z wielu metod do pracy z grupami, m.in. experiential learningcase in point, improwizacja, podejście systemowe, dzięki któremu uczestnicy poprzez naukę opartą na doświadczaniu mogą testować nowe perspektywy i zachowania
 • w trakcie warsztatów wspieramy uczestników w analizie ich aktualnych wyzwań i tworzeniu praktycznych rozwiązań do natychmiastowego wdrożenia
 • warsztaty prowadzone przez nas są oparte na połączeniu solidnego warsztatu akademickiego i bogatego doświadczenia w biznesie z najlepszymi światowymi praktykami (Harvard U., Wharton School, Team Coaching International, Organization and Relationship Systems Coaching) w zakresie przywództwa osobistego i zespołowego


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych