Zaawansowany Excel - wprowadzenie do programowania w Visual Basic for Application (warsztaty komputerowe) 

PROGRAM SZKOLENIA 

Podstawy
Budowa i logika działania arkusza kalkulacyjnego
 • Szybka nawigacja po arkuszu
 • Logika budowy funkcji
 • Tworzenie skrótów do uruchamia makr
Model obiektowy aplikacji
Procedury
Definiowanie zakresów
Operacje na obiektach (zmiana właściwości i wykonywanie metod)
Pętle – umiejętności tworzenia poleceń wykonujących operacje cykliczne
 • For …Next
 • For Each …Next
 • Do …Loop
Polecenia warunkowe
 • Jednowarunkowe If…Then … End If
 • Wielowarunkowe If … And/Or….Then …end If
Importowanie danych z innych plików
Konsolidowanie tabel
Skrypty do automatyzacji tworzenia tabel przestawnych
Budowa modeli symulacji
Funkcje
Modyfikacja funkcji z arkusza kalkulacyjnego
 • Polecenia warunkowe
Select Case ….End Select
Tworzenie własnych funkcji
Zarządzanie zdarzeniami
Dla zeszytu
 • Zapytanie o dostęp do plik
 • Tworzenie kopii zapasowej
 • Etc.
Dla arkusza
 • Tworzenie skryptu monitorującego zmiany w pliku
 • Przygotowanie formatek tabel
Tworzenie elementów integracji z użytkownikiem:
Okna wiadomości
Okna z jedną informacją
Rozbudowane okna dialogowe

 

ŁĄCZNIE 16 godzin dydaktycznych

Maksymalna liczba osób w grupie: 20 

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości