Zaawansowany Excel - wprowadzenie do programowania w Visual Basic for Application (warsztaty komputerowe) 

TERMIN ORAZ CENA KURSU 

 • Czas trwania: Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia: 29-30 stycznia 2020 r.
 • Cena szkolenia: 1 400 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 1 260 zł (stawka zw. z VAT)*

*Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

TRENER 

dr Błażej Podgórski
Asystent w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalista z zakresu planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością.

Prowadzi zajęcia z zakresu: podstaw finansów, zarządzania finansami, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów międzynarodowych oraz zastosowania narzędzi informatycznych w finansach.

Autor wielu biznesplanów, projektów doradczych. Autor i współautor artykułów z zakresu oceny projektów inwestycyjnych oraz rynku kapitałowego. Współautor książki „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym’’.

ADRESACI SZKOLENIA 

 • Osoby zainteresowane automatyzacją pracy w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Osoby chcące poszerzyć swoje praktyczne umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym i wykorzystaniem języka VBA.

CEL SZKOLENIA 

 • Przedstawienie podstaw języka VBA.
 • Przedstawieniu logiki działania programu umożliwiające dalsze samodzielne rozbudowywanie wiedzy.
 • Wskazanie możliwości wykorzystania w praktyce różnych narzędzi Excela i edytora VBA.
 • Pokazanie możliwości automatyzacji pracy z arkuszem kalkulacyjnym.

ADRESACI KURSU 

 • Studenci Akademii Koźmińskiego wszystkich typów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy podczas krótkiego i bardzo intensywnego kursu chcieliby poszerzyć swoją znajomość w proponowanym zakresie.
 • Osoby niebędące studentami ALK, którym zależy na poszerzeniu swojej wiedzy w zakresie programów komputerowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

 • Nabycie umiejętności pisania prostych i skomplikowanych procedur w VBA
 • Przyśpieszenie obróbki danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Nauka pracy z edytorem VBA i przebudowa nagranych makr

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości