Zaangażowany zespół - jak utrzymać efektywność 

PROGRAM: 

I dzień - zajęcia interaktywne, ćwiczenia symulacyjne, autodiagnoza 

1. Jak zarządzasz motywacją swoją i zespołu - ankieta sprawdzająca.
2. Czym jest motywacja wewnętrzna - jej siła - przykłady z biznesu.
3. Teorie motywacji i ich zastosowanie w biznesie - przykłady z Polski i ze świata.
4. 16 motywatorów - teoria Reiss Motivation Profile.
5. Jak diagnozować motywację - rozpoznanie własnych motywatorów i motywatorów zespołu.
6. Co ludzi motywuje do realizacji zadań i jak to odkryć.
7. Ślepe plamy w motywacji - błąd własnej perspektywy. 

II dzień - warsztaty, praca w zespołach, odkrywanie i modelowanie zachowań 

1. Jak rozpoznawać motywację członków zespołu na podstawie ich codziennej komunikacji? - interaktywny wykład.
2. Jak rozpoznawać motywację na podstawie codziennych zachowań i w sytuacjach nietypowych, podczas trudnych projektów? - interaktywna praca w grupach.
3. Jak motywować “trudnych pracowników”? na przykładzie abstrakcyjnym lub z własnej firmy - ćwiczenia w grupach.
4. Motywatory a realizacja celów na podstawie modelu Chcieć/Móc/Potrafić - ćwiczenia w parach, opracowanie listy rozwiązań.
5. Ewaluacja - motywacja a zaangażowanie.

Zobacz także: 


Kontakt:
Małgorzata Cybulska