Wstęp do zarządzania projektami 

Program szkolenia 1 dzień: 

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami

 • „Pierwsza strona” – ćwiczenie wprowadzające w tematykę zarządzania projektami
 • Przegląd stosowanych metodyk
 • Największe problemy w zarządzaniu projektami
 • Najlepsze praktyki w realizacji projektów

2. Podstawy zarządzania projektami

 • Podstawowe pojęcia
 • Cykl życia projektu i cykl zarządzania projektem
 • Rozpoczęcie i planowanie projektu
 • Co powinien zawierać plan projektu?
 • Zarządzanie czasem w projekcie – tworzenie realistycznego harmonogramu
 • Ćwiczenie: stworzenie planu projektu (WBS, harmonogram)

3. Jak znaleźć czas na projekt i radzić sobie z problemami w czasie realizacji?

 • Jak tworzyć indywidualny plan działania odporny na zmiany w organizacji
 • Ustalanie priorytetów dla wielu projektów
 • Ćwiczenie: stworzenie indywidualnej mapy projektów i priorytetów dla ich realizacji

4. Planowanie projektu przez uczestników

 • Każdy z uczestników korzystając z poznanych narzędzi rozpoczyna tworzenie planu realizowanego projektu
 • Trener przekazuje informacje zwrotne i ukierunkowuje uczestników

5. Podsumowanie szkolenia

 • Wybór kluczowych technik do praktycznego zastosowania na co dzień
 • Indywidualny plan działania i ustalenie pracy domowej

Program szkolenia 2 dzień: 

1. Podstawy zarządzania projektami

 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie – określenie szans i zagrożeń dla projektu oraz tworzenie planu działania w związku z nimi
 • Ćwiczenie: stworzenie planu projektu (WBS, harmonogram, odpowiedzialność, ryzyko)

2. Angażowanie kluczowych osób w projekt

 • Kluczowe osoby zaangażowanie w projekt - Rejestr interesariuszy
 • Określanie potrzeb i angażowanie kluczowych osób
 • Motywowanie zespołu projektowego
 • Egzekwowanie wyników
 • Rozwiązywanie konfliktów w projekcie
 • Praktyczna asertywność, czyli jak dbać o relacje i być skutecznym
 • Ćwiczenie: stworzenie strategii angażowania kluczowych osób w projekcie

3. Jak znaleźć czas na projekt i radzić sobie z problemami w czasie realizacji

 • Przegląd kluczowych technik zarządzania czasem
 • Efektywność indywidualna – planowanie pracy własnej, radzenie sobie z „wrzutkami”, co robić w razie zmiany priorytetów i obciążenia pracą
 • Jak jeść żaby, czyli radzić sobie z zadaniami, których nikomu nie chce się robić
 • Efektywność zespołowa – zasady efektywnej pracy w zespole, spotkania i efektywne maile

4. Podsumowanie szkolenia


Kontakt: 
Izabela Obszańska

Doradca edukacyjny