Umiejętności coachingowe dla liderów  

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA  

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia: już wkrótce
 • Cena szkolenia: 2400 zł netto (stawka zw. z VAT)*
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 2160 zł brutto netto (stawka zw. z VAT)*

*Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

TRENERZY 

Dr Dorota Szkodny-Ciołek

Akredytacje: PCC, CPCC, ORSCC, CNTC

Dorota od lat wykłada w programach Exe MBA i szkoli w dziedzinie kompetencji przywódczych. W pracy z liderami bazuje na paradygmacie Adaptive Leadership i myśleniu systemowym. Pracując z Dorotą liderzy znacząco zwiększają świadomość swoich mocnych stron i jednocześnie nabywają kompetencji świadomego wpływania na innych. W coachingu indywidualnymi lub zespołowym Dorota skupia się na umiejętnościach niezbędnych do diagnozowania systemu i takiej pracy rozwojowej, która jak najlepiej odpowiada potrzebom kontekstu/sytuacji. Podstawą pracy staje się lider lub team lider umiejący na bieżąco identyfikować potrzeby systemowe i podejmować niezbędne interwencje adaptacyjne. Wykorzystuje też najnowsze odkrycia neuronauki do lepszego zrozumienia jednostkowych i grupowych postaw i reakcji.Dorota zdobywała edukację m.in. na Temple U. (PhD), Harvard Kennedy School, Wharton School, American Society for Training Development, American Management Assoc., Leadership Circle Int. and Center for Right Relationships.Jej klienci to najczęściej menedżerowie na wysokich stanowiskach z branż: IT, finansowej, ubezpieczeniowej, mediowej, paliwowej, finansowej, czy spółki skarbu państwa.

 

Weronika Bryła-Booth

Psycholog Społeczny i Międzykulturowy (SWPS), Trener umiejętności interpersonalnych (INTRA), akredytowany ACC Coach ICF.

Weronika od 15 lat zajmuje się komunikacją interpersonalną oraz dynamiką relacji międzyludzkich i ich wpływem na jakość pracy oraz życia osobistego.  Jest autorką programów rozwijających kompetencje z zakresu wykorzystania potencjału pracowników, budowania relacji z klientem, pracy zespołowej oraz kreatywnego myślenia. Posiadanie tych kompetencji wpływa pozytywnie na jakość relacji panujących w firmach, zwiększa dostęp do zasobów posiadanych przez pracowników oraz ich samoświadomość, w konsekwencji znacząco podnosząc efektywność pracy.  Jednym z głównych obszarów zainteresowań Weroniki jest budowanie odporności psychicznej u klienta, która przekłada się na umiejętność skuteczniejszego radzenia sobie z wyzwaniami, ze stresem oraz z presją.  Weronika pracowała lub nadal pracuje dla Klientów z branż: Handlowej, edukacyjnej, finansowej, IT oraz ze sportowcami.

O WARSZTACIE 

Podstawowym zadaniem lidera w dobie permanentnych zmian i różnorodności jest budowanie na potencjale ludzi i wydobywanie z nich najlepszych cech oraz zachowań. Takie działanie prowadzi do zaangażowania we wspólnie ustalone cele.

Jedną z najskuteczniejszych metod odkrywania potencjału w ludziach jest coaching, dlatego ten warsztat jest poświęcony wytrenowaniu podstawowych umiejętności coachingowych, które lider mógłby wykorzystywać w swojej pracy aby zwiększyć swoją efektywność działania.  Od pewnego czasu podstawowe kompetencje coachingowe konsekwentnie zdobywają coraz wyższą pozycję na liście niezbędnych umiejętności liderskich. 

CELE WARSZTATU TO NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI:  

 • kreowania atmosfery wzajemnego zaufania i partnerstwa, bez osądzania i oceniania, które jest bazą do przeprowadzenia rozmowy w sposób coachingowy
 • aktywnego słuchania
 • zadawania mocnych, otwierających pytań
 • odzwierciedlania
 • kreowania z dostępnych zasobów
 • ustalania motywujących celów
 • budowania w rozmówcy odpowiedzialności za zaangażowanie i postępy w realizacji celu.
 • nabycie umiejętności efektywnego prowadzenia rozmów w sposób coachingowy
 • nabycie umiejętności kreowania atmosfery wzajemnego wsparcia i zrozumienia
 • budowanie lepszych relacji ze współpracownikami poprzez otwartą komunikację i partnerstwo
 • wykreowanie przestrzeni dla współpracowników do wzięcia pełnej odpowiedzialności za wykonywane zadania
 • aktywne wykorzystywanie coachingu jako podstawowego narzędzia zarządzania
 • lepsza atmosfera pracy.


  ADRESACI WARSZTATU 

  • szefowie zespołów
  • managerowie, którzy chcą się rozwijać zawodowo i skuteczniej osiągać zamierzone cele
  • osoby, które chcą wydobyć potencjał i efektywniej komunikować się ze swoimi współpracownikami
  • osoby, które chcą budować relacje zawodowe oparte na zaufaniu, partnerstwie i wspólnym kreowaniu ze wszystkich możliwych zasobów

  FORMA ZAJĘĆ 

  • nie korzystamy z nudnych prezentacji Power Point i przestarzałych case studies oferujemy nieszablonowy sposób pracy warsztatowej, bazujący na
  • korzystaniu z wielu metod do pracy z grupami, m.in. experiential learningcase in point, improwizacja, podejście systemowe, dzięki któremu uczestnicy poprzez naukę opartą na doświadczaniu mogą testować nowe perspektywy i zachowania
  • w trakcie warsztatów wspieramy uczestników w analizie ich aktualnych wyzwań i tworzeniu praktycznych rozwiązań do natychmiastowego wdrożenia
  • warsztaty prowadzone przez nas są oparte na połączeniu solidnego warsztatu akademickiego i bogatego doświadczenia w biznesie z najlepszymi światowymi praktykami (Harvard U., Wharton School, Team Coaching International, Organization and Relationship Systems Coaching) w zakresie przywództwa osobistego i zespołowego


  Kontakt: 
  Aneta Małkowska

  Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych