Szkoła Trenerów Biznesu 

TERMINY ORAZ CENA KURSU  

 • Czas trwania: 14 dni szkoleniowych (140h)
  Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9.00-18.00.
 • Terminy kursu:
 1. 15-16 grudnia 2018
 2. 26-27 stycznia 2019
 3. 23-24 luty 2019
 4. 23-24 marca 2019
 5. 13-14 kwietnia 2019
 6. 18-19 maja 2019
 7. 15-16 czerwca 2019
  • Cena kursu: 7600 zł brutto (stawka zw. z VAT)
  • Cena kursu dla studentów i absolwentów ALK: 6840 brutto (stawka zw. z VAT)

   

  Termin rekrutacji:

  Rekrutacja otwarta

  *o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna. 

  DLA KOGO JEST TEN KURS? 

  Dla osób dorosłych, dojrzałych, ciekawych siebie i innych. Szanujących różnorodność, zaangażowanych i zdyscyplinowanych. Z adekwatnym poczuciem własnej wartości, gotowych do zmiany nawyków myślenia, działania i odczuwania. Gotowych poświęcić czas i energię osobistą do pracy w zmianie. Umiejących przyjmować informacje zwrotne na swój temat. Mających czas na samodzielną pracę własną w czasie między treningami. Z poczuciem humoru i umiejących złapać dystansu do siebie. Poczucie humoru i kreatywność – zawsze mile widziane.

   

  KURS WYRÓŻNIA SIĘ NA RYNKU NASTĘPUJĄCYMI ASPEKTAMI:

  1. Na zajęciach poświęcamy najwięcej uwagi  i czasu osobie trenera. Każdy z uczestników ma możliwość uczenia się i wykształcenia w ciągu 7 miesięcy kluczowych umiejętności miękkich ważnych w zawodzie trenera biznesu. Tym się wyróżniamy się na rynku, iż najwięcej czasu inwestujemy w osobę trenera, realizując w praktyce 3 maksymy P. Druckera:

  • „Najpierw zarządzaj sobą , potem innymi i organizacją…”
  • „Nie można zarządzać innymi lepiej niż zarządza się sobą”
  •  „Nie można podarować komuś czegoś, czego nie mam”.

  2. Istotą treningu jest poznanie siebie i budowanie obszaru samoświadomości. Rozpoznanie i nazwanie swojego systemu wartości, osobistych przekonań i nastawień. Uświadomienie sobie swoich głównych styli myślenia, działania, odczuwania i komunikowania. Osoby prowadzące treningi, udzielają na bieżąco informacji zwrotnych, sugerujących kierunki pracy własnej uczestnika.
  3. Kurs w 80% czasu bazuje na strategiach doskonalenia kompetencji miękkich trenera. Rozwija jego inteligencję emocjonalną oraz uczy pracy z grupą klientów w 3 głównych  wymiarach: zdobycia zaufania grupy, umiejętności przeprowadzenia efektywnego procesu uczenia się oraz osiągania zamierzonych celów i rezultatów szkoleniowych.
  4. Kurs kończy się egzaminem w formie przygotowania i poprowadzenia próbki szkolenia. Aby uzyskać Świadectwo ukończenia kursu szkoły trenerów biznesu należy:

  • brać udział minimum w 6 blokach zajęciowych (można opuścić tylko 1 z 7 treningów). Nie można opuścić  pierwszego, ani ostatniego bloku szkoleniowego.
  • wykonać we wskazanych terminach wszystkie zadania domowe oraz prace przygotowawcze do egzaminu.


  5. Warunkiem  uczestnictwa w kursie jest: odbyta rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydat przedstawia 5 celów osobistych, które zamierza zrealizować na szkoleniu.
  6. Oczekujemy wysokiego poziom zaangażowania i wewnętrznej motywacji w procesie uczenia się. Oraz aktywnej postawy w budowaniu dobrej atmosfery i współpracy w grupie.
  7. Uczestników obowiązuje kodeks zachowań ustalonych przez grupę na pierwszych zajęciach oraz punktualność.

  Kurs bazuje na założeniach psychologii pozytywnej, profilu mocnych stron według Instytutu Gallupa, współczesnej wiedzy o mózgu i efektywnych strategiach uczenia się i nauczania. Tylko dla osób odważnych, gotowych na zmiany i uczenia się, ciekawych współczesnej wiedzy.

  ADRESACI KURSU  

  • trenerzy wewnętrzni w firmach
  • coachowie planujący pracę w zawodzie trenera lub doskonalący umiejętności pracy z grupami
  • absolwenci kursów MBA doskonalący swoje umiejętności menadżerskie w pracy z grupą
  • trenerzy biznesu – doskonalący swoje umiejętności w obszarze zarządzania sobą
  • osoby dorosłe zainteresowane programem samorozwojowym

  NASI TRENERZY 

  RENATA GUT
  OPIEKUN MERYTORYCZNY KURSU

  Promuje maksymę P. Druckera: „Najpierw zarządzaj sobą potem innymi i organizacją”.

  Wykładowca, coach, doradca, trener NLP nurtu amerykańskiego (certyfikat Chris Hall).Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka i prowadząca autorski program „Zarządzanie sobą” dla słuchaczy studiów MBA. Jest też twórcą i współzałożycielem Szkoły Trenerów Biznesu przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Trener technik zarządzania zasobami człowieka, zarządzania zmianą nawyków, technik efektywnego uczenia się i nauczania oraz wykorzystywania stanu relaksu w procesach poznawczych i pamięciowych człowieka. Twórca i wydawca czasopisma „Podróż w Intelekt”. Twórca audycji radiowych i programów telewizyjnych popularyzujących współczesną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu i pracy umysłu oraz adaptacji tej wiedzy w praktycznym zastosowaniu w edukacji i biznesie.

  Szkoli się i stale podnosi kwalifikacje u największych światowych autorytetów w dziedzinie efektywnego uczenia się i zarządzania sobą. Współautorka książki „Zarządzanie sobą” (wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2008) i autorka książki „Cechy osobowe dyrektora szkoły, a styl zarządzania” (wydawnictwo CODN, Warszawa 2009).

  Od 10 lat wdraża Zarządzanie Talentami w wielu firmach i zespołach menadżerskich. Pracowała m.in. dla: KGHM Polska Miedź, NORDEA Bank Polska, AXA Polska, COMAU Polska, EGIS Polska, ORLEN GAZ, Urzędu ds. Cudzoziemców oraz ZUS. 

  ANNA BRZOSKO

  Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Trener, doradca, coach. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Współautorka i współprowadząca autorski program „Zarządzanie sobą i karierą” dla studentów studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych.

  Współautorka programów szkoleniowych i współprowadząca projekty szkoleniowe w największych polskich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji państwowej, organizacjach samorządowych, m.in.: w COMAU Polska, ORLEN GAZ, Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, ZUS, Powiatowych Urzędach Pracy, wojewódzkich oddziałach Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w placówkach edukacyjnych w całym kraju. Doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego. Jej praca doktorska dotyczy zarządzania różnorodnością oraz roli, jaką osoby niepełnosprawne pełnią w środowisku pracy. Praca doktorska pisana pod opieką prof. Czesława Szmidta. Takie zagadnienia jak zarządzanie sobą, podnoszenie kwalifikacji, rozwój osobisty, identyfikacja sytuacji problemowych, zarządzanie stresem, przygotowywanie prezentacji, udział

  w spotkaniach, ustalanie planów, celów i strategii, współpraca z klientem oraz szeroko pojęte public relations bardzo często realizuje w trakcie prowadzonych zajęć. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów. Autorka licznych publikacji na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu. 

  DOROTA FLORCZYK

  Moja pasja to wspieranie pracowników firm oraz przedsiębiorców w rozwijaniu własnego potencjału ludzkiego (umysłowego, emocjonalnego i fizycznego). Od ponad 20 lat pracuję w międzynarodowych korporacjach jako menadżer lub konsultant do spraw rozwoju osobistego. Od kilkunastu lat mieszkam poza Polską. W czasie mojej kariery zarządzałam zespołami i pracowałam z ludźmi z każdego kontynentu świata. Obecnie jestem częścią zespołu Leadership Academy w IBM i odpowiadam za programy szkoleniowe, których celem jest wzmocnienie umiejętności przywódczych u pracowników o profilu inżynieryjnym i informatycznym (Technical Leadership).  Programy te są wdrażane na całym świecie i docierają do ponad 150 tysięcy odbiorców. 

  Jestem w swoim żywiole, kiedy mogę tworzyć nowe strategie rozwoju pracowników, pracować w wielokulturowym zespole, dzielić się własnym entuzjazmem i czerpać z pozytywnego ‘zakręcenia’ innych. 

  W czasie wolnym biegam, czytam, chodzę na spacery z psem i działam w klubie pływackim, do którego również należą moje dzieci.

  Więcej o mnie na: https://www.linkedin.com/in/dorotaflorczyk/ 

  GRAŻYNA KĄCKA

  Psychoterapeuta, Socjoterapeuta, Master Trener Treningu Zastępowania Agresji, pedagog, trener, biotechnolog. Absolwentka trzech uczelni: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

  Właścicielka firmy Centrum Pomocy Psychoterapeutycznej Lecznica Dusz, Prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy psychoterapeutycznej, rozwoju i profilaktyki zdrowia psychicznego „Lecznica Dusz”. Wieloletni kierownik ośrodka socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży. Od 8 lat psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

  Od 2005 roku trener trenerów Treningu Zastępowania Agresji ART - metody dedykowanej wszystkim pracującym z drugim człowiekiem, a także tych którzy chcą zwiększyć własny komfort życia, zdobyć umiejętności prospołeczne i pogłębić autorefleksję. Pracuje metodą ART z całym spektrum osób, zaczynając od grup dla 5-latków, przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studentów, wolontariuszy, pracowników rozmaitych instytucji i firm, rodziców.

  Szkoli wszystkich tych, którzy chcą poznać metodę by chronić się lepiej. Prowadziła treningi w ciekawych miejscach w całej Polsce: w szkolnych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz w więzieniach. Praca ta stała się doskonałą okazją do zgłębiania zachowań patologicznych oraz budowania skutecznych narzędzi resocjalizacyjnych. Grażyna Kącka ma na swoim kącie przeszkolenie wszystkich pracowników oraz rodziców zastępczych SOS Wioski Dziecięce, co miało wielką wartość strategiczną dla funkcjonowania instytucji i lepszej pracy całego zespołu.

  Od ponad dziewięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu, edukacji oraz sektora medycznego, grupy terapeutyczne, pracuje w poradniach zdrowia psychicznego.

  Współpracuje z Urzędami Miast i Województw wzbogacając ofertę samorządowców w dziedzinie zdrowia publicznego. Kierownik i koordynator projektów unijnych. Ostatnio zrealizowała projekt "Wiem- pomagam!" skierowany do członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków wszelkich organizacji skupiających się na działaniach z zakresu profilaktyki, finansowany z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zaangażowana w organizacje pozarządowe i działalność społeczną

  ANDRZEJ ŚMIECH


  Doświadczony doradca personalny i psycholog biznesu. Od ponad 15 lat specjalizuje się w tworzeniu i prowadzeniu programów rozwojowych wspierających zarówno korporacje, jak i klientów indywidualnych w obszarze budowania relacji.
  Twórca projektu "Bariery ze Śmiechem", który jest efektem doświadczenia życiowego oraz zawodowego przekutego w skuteczny warsztat pracy nad sobą. Autor licznych artykułów z obszaru przywództwa osobistego i procesów zmian m. in. w magazynie MEN, Miesięczniku Ubezpieczeniowym, miesięczniku SWAY oraz portalu publicrelations.pl

  ALEKSANDER WYSOCKI

  Aktor, pedagog, trener rozwoju osobistego. Absolwent PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, wydział aktorski, mgr sztuki.
  Aktor scen wrocławskich: Teatru Współczesnego, Polskiego, Pantomimy, Teatru Studio w Warszawie i Transformtheater w Berlinie. Pracował z wybitnymi twórcami polskiej sceny: H. Baranowski, H. Tomaszewski,
  J. Szajna, J. Grzegorzewski, M. Treliński, J. Englert. Praca w filmach, teatrach tv, serialach telewizyjnych, nagrania radiowe, nagrania do gier komputerowych, praca w dubbingu.

  Doświadczenia pedagogiczne i szkoleniowe zdobywał ucząc na wydziale aktorskim wrocławskiej PWST („Sceny współczesne”), prowadząc warsztaty teatralne i kursy retoryki. Jako pedagog współpracował z Wyższą Szkołą Komunikacji i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie (Wydział Logopedii – „Emocje a ciało”) i z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu (Wydział Sztuki nowoczesne – Performatyka – „Techniki aktorskie w sztuce prezentacji i wystąpień publicznych”).

  Obecnie współpracuje z Instytutem Talentów Flashpoint i jest wykładowcą - trenerem w Szkole Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Od 2004 roku prowadzi szkolenia z zakresu:

  • Autoprezentacja / Budowanie wizerunku,
  • Komunikacja interpersonalna,
  • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych - techniki aktorskie,
  • Zarządzanie stresem.


  Prowadził lub współprowadził projekty szkoleniowe m. in.  dla:
  AHK (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa), AXA, Grupa Żywiec, Compensa, Telekomunikacja Polska, Oriflame, Poczta Polska, PKO BP, Orlen, Grupa LUX MED,
  ACME Partners, Mitsubishi – Polska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Polski Instytut Dyplomacji), Dom mediowy - Mindshare Polska, Balluff, Viessmann, KGHM Polska Miedź S. A., Polskie Centrum Promocji Miedzi.

  TERMINY KURSU 

  Terminy kursu (nowa edycja):

  • 26-27 maja 2018
  • 16-17 czerwca 2018
  • 7-8 lipca 2018
  • 15-16 września 2018
  • 13-14 października 2018
  • 17-18 listopada 2018
  • 8-9 grudnia 2018

  Kontakt: 
  Agnieszka Marciniuk

  Starszy doradca edukacyjny