Statystyka I 

TERMIN ORAZ CENA KURSU 

 • Czas trwania: 7 dni + egzamin
 • Termin szkolenia: 2-5 lipca oraz 8-10 lipca 2019r. w godzinach 15.45-19.00  + egzamin 12 lipca 2019 w godzinach 15.00-17.00
 • Cena szkolenia: 420 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Rekrutacja trwa do: 24 czerwca 2019

PROWADZĄCY 

mgr Katarzyna Piotrowska
Jest pracownikiem naukowo–dydaktycznym Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia ze statystyki oraz metodologii badań społecznych. Jest absolwentką Kolegium Zarządzania i Finansów Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Obecnie realizuje studia doktoranckie w Instytucie Studiów Społecznych UW  im. prof. Roberta Zajonca i przygotowuje rozprawę doktorską na temat poznawczych aspektów podejmowania decyzji przez przedsiębiorców. Do jej głównych zainteresowań naukowych należy psychologia podejmowania decyzji oraz percepcja ryzyka.

CELE KURSU 

 • Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu statystyki opisowej, z metodami gromadzenia, opracowywania i interpretacji danych liczbowych niezbędnych do analizy danych z obszaru zarządzania
 • Nabycie przez słuchaczy umiejętności wykorzystania w praktyce podstawowych narzędzi analizy danych oraz interpretacji uzyskanych z ich pomocą wyników

  ADRESACI KURSU 

  • Studenci studiów pierwszego stopnia Kolegium Zarządzania i Finansów (stacjonarnych i niestacjonarnych), którzy powinni powtórzyć przedmiot statystyka (lub statystyka opisowa) i którzy chcą zaliczyć ten przedmiot w ramach Szkoły Letniej podczas wakacji, bez konieczności powtarzania całego kursu w czasie toku studiów w nowym semestrze.
  • Studenci rozpoczynający studia drugiego stopnia, którzy podczas studiów licencjackich nie opanowali podstaw statystyki opisowej i/ lub chcieliby uzupełnić wiedzę z tego zakresu.
  • Studenci, którzy chcą zaliczyć przedmiot wcześniej w związku z wyjazdem w ramach wymiany studenckiej.


  Kontakt:
  Gabriela Sikora