Statystyka I 

TERMIN ORAZ CENA KURSU 

 • Czas trwania: 7 dni + egzamin
 • Termin szkolenia: 30.06-03.07 (po 4h) oraz 06.07-08.07 (po 4h)  w godzinach 15.45-19.00 (grupa 1) oraz w godzinach 14.00-17.15 (grupa 2)
 • Cena szkolenia: 600 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Rekrutacja trwa do: 25.06.2020

PROWADZĄCY 

mgr Katarzyna Piotrowska
Jest pracownikiem naukowo–dydaktycznym Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia ze statystyki oraz metodologii badań społecznych. Jest absolwentką Kolegium Zarządzania i Finansów Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Obecnie realizuje studia doktoranckie w Instytucie Studiów Społecznych UW  im. prof. Roberta Zajonca i przygotowuje rozprawę doktorską na temat poznawczych aspektów podejmowania decyzji przez przedsiębiorców. Do jej głównych zainteresowań naukowych należy psychologia podejmowania decyzji oraz percepcja ryzyka.

dr inż. Agnieszka Bezat-Jarzębowska
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu metod ilościowych w języku polskim i angielskim. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności i produktywności przedsiębiorstw oraz systemów gospodarczych. Autorka ponad 100 publikacji, w tym ponad 40 zagranicznych. Wielokrotne staże badawczo-naukowe: University of Queensland (Australia), Fisher College of Business, Ohio State University (USA), ESSEC Business School (Francja), Wirtschaftsuniversität Wien (Austria), Universität Göttingen, Universität Bonn, Kühne Logistics University Hamburg (Niemcy). Wielokrotna stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) oraz Rządu Francuskiego. Koordynator krajowych i międzynarodowych projektów rozwojowo-badawczych.

CELE KURSU 

 • Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu statystyki opisowej, z metodami gromadzenia, opracowywania i interpretacji danych liczbowych niezbędnych do analizy danych z obszaru zarządzania
 • Nabycie przez słuchaczy umiejętności wykorzystania w praktyce podstawowych narzędzi analizy danych oraz interpretacji uzyskanych z ich pomocą wyników

  ADRESACI KURSU 

  • Studenci studiów pierwszego stopnia Kolegium Zarządzania i Finansów (stacjonarnych i niestacjonarnych), którzy powinni powtórzyć przedmiot statystyka (lub statystyka opisowa) i którzy chcą zaliczyć ten przedmiot w ramach Szkoły Letniej podczas wakacji, bez konieczności powtarzania całego kursu w czasie toku studiów w nowym semestrze.
  • Studenci rozpoczynający studia drugiego stopnia, którzy podczas studiów licencjackich nie opanowali podstaw statystyki opisowej i/ lub chcieliby uzupełnić wiedzę z tego zakresu.
  • Studenci, którzy chcą zaliczyć przedmiot wcześniej w związku z wyjazdem w ramach wymiany studenckiej.


  Kontakt:
  Gabriela Sikora