Six Sigma Champion/Sponsor Training. Czyli zarządzanie projektami w programie Six Sigma 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia: wrzesień/październik 2020 r.
 • Cena szkolenia: 3000 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Dla studentów i absolwentów ALK: 2700 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Liczba godzin dydaktycznych: 16

NA SZKOLENIE ZAPRASZA: 

Kamil Torczewski

Prezes Zarządu w Akademii Białego Kruka.

Od 2001 roku związany ze światem Six Sigma i doskonalenia procesów. Współtworzył pierwszą w Polsce organizację kształcącą Black Beltów (działającą od 2003 r. przy Politechnice Wrocławskiej "Akademię Six Sigma”).

W trakcie swojej kariery wielokrotnie wspierał wdrożenia w firmach dużych programów usprawniających takich jak Six Sigma, Lean Management czy Continous Improvement. Świadek wielu sukcesów jak też i katastrof.

Dziś łączy te doświadczenia z umiejętnościami zdobytymi w Instytucie Terapii Gestalt, Szkole Profesjonalnego Coachingu, Instytucie Provocare oraz Instytucie Psychologii Procesu. Certyfikowany praktyk Gestalt w środowisku biznesowym (GPO - Gestalt Practitioner in Organization). Prywatnie pielgrzym, wędrowiec oraz instruktor treningu z odważnikami kulowymi (Kettlebells).

Nauczysz się: 

 • czym jest dzisiaj i jak działa program Six Sigma
 • kim są̨ Black Belci i Green Belci oraz ilu ich w firmie trzeba
 • czym różni się praca i kariera Black Belta od ścieżki Project Managera
 • jak prowadzi się projekty według metodyki DMAIC
 • jak znaleźć właściwych ludzi do roli lidera projektu DMAIC
 • jak zapewnić im właściwe wsparcie
 • jak zbudować rozsądną infrastrukturę
 • i co zrobić́, aby odnieść́ (spektakularny?) sukces

Zmienisz: 

 • swoje podejście do dostrzeganych problemów i definiowanych projektów
 • swoje spojrzenie na program Six Sigma jako narzędzie biznesowe

Otrzymasz: 

 • szerszą perspektywę na zarządzanie projektami i usprawnianie biznesu – uzupełnioną o podejście DMAIC i doświadczenia ponad 30 lat funkcjonowania programu Six Sigma.
 • po zdaniu egzaminu, certyfikat Six Sigma Champion/Sponsor wydawany przez Akademię Białego Kruka, potwierdzający kompetencje niezbędne do efektywnego wdrażania i wspierania programu Six Sigma w Twojej organizacji.

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI: 

 • rozwijasz kompetencje związane z rozwiązywaniem problemów biznesowych, zarządzaniem projektami, usprawnianiem procesów, zarządzaniem programami
 • pracujesz na stanowisku menedżerskim w obszarach takich jak: rozwój ludzi i zespołów, zarządzanie projektami, kierowanie programami, usprawnianie procesów.


Kontakt:
Wioletta Kastrau

Business Development Manager

Kontakt: 
Magdalena Wyrwa

Doradca edukacyjny