Rozmowa oceniająca - konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka (ćwiczenia) 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Rekrutacja online


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych