Rozmowa oceniająca - konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka (ćwiczenia) 

PROGRAM:

 • Analiza procesu komunikacji podczas przekazywania informacji bez sprzężenia zwrotnego i ze sprzężeniem zwrotnym.
 • Raport - warunki osiągania pełnego zrozumienia i porozumienia w procesie komunikacji – ćwiczenia,
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej (pochwał i konstruktywnej krytyki) – ćwiczenia,
 • Test „Wzorce komunikacji”
 • Dyskusja nt. możliwości współpracy z ludźmi o określonych wzorcach komunikacji - szanse i bariery.
 • Asertywne informacje zwrotne, sprzyjającej tworzeniu wzajemnego szacunku,
 • Blokady i filtry komunikacyjne,
 • Ćwiczenia: Technika „tak, ale...”; Technika „tak, i...”
 • Klaryfikacja; Odzwierciedlanie; Komunikaty Gordona.
 • Autorytet i budowanie zaufania w relacjach interpersonalnych
 • Reguły utrzymania dystansu emocjonalnego,
 • Metody reagowania na krytykę,
 • Obrona przed zarzutami – ćwiczenia.

Komunikat „JA”, jako modelowa reakcja na inwazję rozmówcy, ćwiczenia.


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych