Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych. Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA  

  • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.30)
  • Termin szkolenia: 20-21 maja 2019 r.
  • Cena szkolenia: 2950 zł netto (+23% VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 2655 zł netto (+23% VAT). Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

Szkolenie jest  są prowadzone wspólnie przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz firmę Strategic Negotiators. Uczestnicy szkolenia otrzymują podwójny certyfikat, dzięki temu mają gwarancję, że zdobyta wiedza jest ugruntowana w teorii oraz sprawdzoną w praktyce.

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 50 osób.

Szkolenie jest  są prowadzone wspólnie przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz firmę Kirov Strategic Negotiators.
Wykonawcą szkolenia jest firma Kirov Strategic Negotiators.
Uczestnicy szkolenia otrzymują podwójny certyfikat, dzięki temu mają gwarancję, że zdobyta wiedza jest ugruntowana w teorii oraz sprawdzoną w praktyce.

NASI TRENERZY 

Nikolay Kirov

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym.
Od 1996 r. mówca inspiracyjny, wykładowca i doradca w zakresie:
- Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie
- Przywództwa i wdrażania zmian organizacyjnych
- Rozwiązywania konfliktów i komunikowaniem się
- Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych
- Budowania modeli e-Biznesu i Strategii

Od 20 lat ponad 50 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach inspiracyjnych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych,  programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej, a także międzynarodowego programu Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca  „Kozminski AMP” -  „Advanced Management Program” - realizacja Warszawa - Barcelona, prowadził zajęcia w EADA Business School.

Na swoich kursach pokazuje: jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów; jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty.
Członek Zarządu i Dyrektor Strategii i Rozwoju, Kozminski Executive Business School Akademii (Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów Akademii Leona Koźmińskiego). Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członek Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Management and Business Administration. Central Europe." oraz Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”.

W Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów  - pod indywidualne potrzeby organizacji. Centrum realizuje studia MBA, studia podyplomowe, programy rozwojowe, szkolenia, doradztwo, konferencje, odpowiada za relacje z absolwentami i kariery studentów oraz pozyskuje fundusze strukturalne i UE. W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A.

Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Obecnie zajmuje się rozwojem edukacji w obszarze sprzedaży, który jest jednym z kluczowych obszarów  z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”. Popularną kiedyś strategię „Hit & Run” stosują już tylko „dinozaury biznesu”, którzy mogą być zaskoczeni tym, że udziały ich firm w rynku spadają, a ich kluczowi sprzedawcy realizują coraz mniejsze kontrakty. Te studia proponują nowe podejście do sprzedaży. Dodatkowo, pokazują dlaczego wyniki biznesowe powinny być osiąganie w sposób etyczny. Efekty niewłaściwego postępowania widzimy w spektakularnych upadkach firm giełdowych, a w przypadku średnich firm nieetyczne zachowanie prowadzi do braku odnowienia kontraktów z klientami.

Opiekun ponad 100 strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotor ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

Główne zainteresowania badawcze oraz doradcze i szkoleniowe to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, negocjacje strategiczne, tworzenie wspólnych przedsięwzięć oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych.

Nadejda Kirova

Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie.

Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w bardzo różnorodnych branżach - ciężkich maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła i nadal pełni funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jest Członkiem Zarządu w Bulcom, Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach: Bargework i Pasja do Edukacji i Rozwoju.

Partner merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca studiów podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży, Psychologia Biznesu, Coaching Profesjonalny, Master of Business Administration i Advanced Management Program Akademii Leona Koźmińskiego. Współtwórca programu „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”.

Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi warsztaty dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji.

Założycielka Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewności siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne oraz coaching rodzinny.

Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej.

Autorka publikacji w prasie branżowej z zakresu zarządzania, m.in. w „Personel i Zarządzanie”.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.

Iwona Bobrowska-Budny

Trener Biznesu i Talent Management Mentor z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Pracowała jako menedżer i partner biznesowy w organizacjach polskich i międzynarodowych, kreując oraz wdrażając projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego i twardego HR”. Zarządzała departamentem rekrutacji i rozwoju oraz działem kadr i płac - zrekrutowała blisko 4000 osób, odpowiadając za projekty indywidualne i masowe, zarządzała polityką szkoleniową w tym wielomilionowym projektem współfinansowanym z UE, opracowywała i implementowała programy ocen okresowych oraz projekty rozwojowe dla pracowników o wysokim potencjale na poziomie Polski i Europy. Była odpowiedzialna za projekty centralizacji procesów HR, zbudowanie od podstaw działów zarządzania kapitałem ludzkim, outsourcingu płac i kadr, jak również restrukturyzacje i procesy zwolnień grupowych.

Partner Merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wykładowca akademicki studiów podyplomowych, MBA i Advanced Management Program Akademii Leona Koźmińskiego.

Certyfikowany konsultant analiz osobowości zawodowej, talentów i stylów myślenia, wykorzystujący w bieżącej pracy rozwojowej i treningach kwestionariusze Clifton Strengths Finder,  FRIS®, MindSonar, TalentQ, badanie odporności psychicznej - MTQ48 oraz badania Master Person Analysis.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę zarządzania talentami neuronalnymi wg Instytutu Gallupa, metodykę komunikacyjną NVC, ART oraz wspiera poznawczo zespoły o wyniki analiz osobowościowych i kontekstowych. Pracuje warsztatowo i interaktywnie przy pełnym zaangażowaniu uczestników.

Mentor działający w Fundacji  Liderek Biznesu Ernst&Young wspierającej kobiety na rynku pracy.
Autorka publikacji w prasie branżowej oraz prowadząca wystąpienia, debaty i wykłady na konferencjach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Współprowadzi Fundację Pasja do Edukacji i Rozwoju, działającej na rzecz przemiany w edukacji.

Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji zarządzanie organizacjami i zasobami ludzkimi. Ukończyła specjalizację z Mediacji i rozwiązywania konfliktów na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy w zakresie diagnozowania i rozwoju potencjału pracowniczego – od wielu lat, minimum 20 dni rocznie.

CELE SZKOLENIA 


Podczas tego modułu zobaczymy wyniki Instytutu Gallupa, pokazujące, dzięki którym pracownikom budujemy wartość w organizacji. Poznamy poziomy MEM’ów z koncepcji Spiral Dinamics, które determinują komunikację z partnerami. Zobaczymy jak układ limbiczny, kora mózgowa oraz nasze hormony determinują sposób prowadzenia negocjacji i efekty w pracy. Podczas mikro-scenki każdy z uczestników będzie miał okazji doświadczyć to na sobie. Z zupełnie nowej strony, odpowiemy sobie na pytanie - Dlaczego z jednymi osobami budujemy relacje szybko i „nadajemy na tych samych falach”, a z innymi jest nam trudniej współpracować? Zobaczymy dlaczego z niektórymi partnerami współpraca układa się łatwo lub odwrotnie, dlaczego czasami projekty nie są realizowane.

Rozumiejąc Spiral Dynamics oraz biologię partnera w biznesie, jesteśmy w stanie łatwiej dopasować argumentację, budować relacje i współpracować oraz osiągać wyższe wskaźniki wartości dodanej dla organizacji. Zajmiemy się ograniczającymi przekonaniami oraz nawykami. Budowaniem relacji oraz zaufania i ich wpływ na umowę. Zobaczymy też jak konstruować komunikat tak aby nasz partner potrafił go zrozumieć.


PO SZKOLENIU, BĘDZIESZ UMIAŁ 

„Czy jesteś pewien, że dobrze przygotowujesz się do negocjacji?
Szkolenie z negocjacji, pokazało mi, co tak naprawdę decyduje o sukcesie czy porażce podczas rozmów z partnerem.
Nikolay – wizjoner, entuzjasta – zabrał mnie w pasjonującą „podróż”, podczas, której na nowo poznałem proces negocjacji i rządzące nim reguły.  Już po chwili wiedziałem, że negocjacje są jego pasją, a na koniec zajęć nie mogłem się doczekać, kiedy sam w praktyce użyję poznanej wiedzy. Podczas ćwiczeń na konkretnych przykładach wydawało mi się, że o negocjacjach wiem bardzo dużo – szło dobrze, ale przy omawianiu wyników okazało się, że mogłem wygrać więcej.
…Spiral Dynamics… zapamiętam do końca życia.
Nikolay, dziękuję za inspirację…”

Marek Reszkowski
Dyrektor Rynku – Sprzedaż do klientów kluczowych (B2B)
ORANGE Polska

Moje dotychczasowe doświadczenia z kursami negocjacji polegały głównie na czerpaniu wiedzy na temat technik negocjacyjnych. Kurs Nikolaya Kirova z negocjacji na ALK odnosił się do zupełnie innych kwestii - przygotowania się do negocjacji i przedstawienia słuchaczom biologicznych aspektów związanych z procesem negocjowania. Była to dla mnie nowość. Uważam jednak, że wiedza przekazana podczas tego kursu jest zdecydowanie bardziej przydatna, a jej wykorzystanie pozwala budować długoterminowe relacje z partnerami."

Paweł Średniawa
Dyrektor ds. finansów i kontrolingu
PBDI S.A.
„O studiach na Akademii Leona Koźmińskiego można powiedzieć bardzo wiele: profesjonalne podejście od samego początku, wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, praktycy z ogromnym doświadczeniem w biznesie, bardzo ciekawy program, budowanie współpracy pomiędzy studentami i absolwentami, nowoczesność.... Myślę, że jednak to co na mnie zrobiło największe wrażenie to mocne nastawienie na "otwarcie głów" słuchaczy, pokazanie, że warto schodzić z utartych dróg postępowania i że w zdecydowanej większości przypadków jedyną słuszną odpowiedzią jest "to zależy" :) Nic nie jest czarno-białe, a do właściwej oceny sytuacji potrzebna jest świadomość, że nie wszyscy myślą tak samo jak my i nie należy ulegać emocjom.

Zajęcia z Nikolayem spowodowały, że zakochałem się właśnie w tej samoświadomości, uwielbiam wiedzieć jakie procesy zachodzą w moim mózgu i być ciekawym ludzi, starać się ich nie oceniać, wychodzić poza pudełko komfortu i budować relację oparte na zaufaniu. Maksyma, że „dobre relacje zwiększają zaufanie i zmniejszają koszty transakcyjne” stała się jedną z moich ulubionych. Nie żartuję! Zrobię wszystko, żeby wziąć udział w zajęciach jeszcze raz. Albo przy okazji kolejnych studiów (już teraz tylko ALK) albo podczas szkolenia poza uczelnią.

Dzięki zajęciom z Nikolayem Kirov’em wygrałem już pierwszym roku studiów bardzo ważne dla siebie negocjacje - dostałem awans w Firmie, w której obecnie pracuję. W trakcie prezentacji swojej osoby podczas procesu rekrutacyjnego starałem się pokazać dwa bardzo ważne według mnie wnioski z zajęć: żeby osiągać sukcesy trzeba być po pierwsze dobrze przygotowanym i po drugie mieć BATNĘ czyli alternatywę. Obie te kwestie pozwalają zachować spokój i nie robić gwałtownych ruchów. Jeśli do tego dołożymy wiedzę o biologii organizmu, która jest przekazywana podczas wykładów - uważam, że sukces mamy jak w banku! Wszystkie te kwestie to inspiracje z prowadzone przez Nikolaya kursu Negocjacje na MBA.

Wiedzą wiedzą, ale dawka energii i podejście jakie dostajemy podczas zajęć powoduję, że chłoniemy ją w 100% i chcemy więcej. Polecam!”

Michał Stachura
Kierownik ds. Bankowości Korporacyjnej
Departamencie Bankowości Korporacyjnej i Projektów Inwestycyjnych
Raiffeisen Polbank    Kontakt: 
    Małgorzata Oświata

    Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju