Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

TERMIN ORAZ CENA KURSU 

 • Czas trwania: 6 dni

Zajęcia odbywają się w godzinach:

 • Soboty 9.15-16.15
 • Niedziela 9.15-16.15

Szczegółowy harmonogram na poszczególne dni zostanie dostarczony uczestnikom na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.

 • Cena szkolenia: 3900 zł  brutto (stawka zw. z VAT)*
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 3500 zł brutto (stawka zw. z VAT)*

*Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

TRENERZY 

r.pr Roman Bieda

 

Roman Bieda, radca prawny

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego. 

Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane
z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).

Dr Maciej Kawecki

Doktor nauk prawnych. Adwokat. Kieruje Departamentem Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynując krajową reformę ochrony danych osobowych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym w 2016 r. obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie odpowiadał za prowadzenie współpracy międzynarodowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii. W 2016 r. uzyskał wpis na listę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie – z uwagi na pełnioną funkcję nie wykonuje zawodu. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w konkursie Prawników Liderów Jutra Dziennika Gazety Prawnej.

r.pr dr Marlena Sakowska-Baryła

dr Marlena Sakowska-Baryła - doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, redaktor naczelna "ABI Expert" – pierwszego czasopisma poświęconego ochronie danych osobowych i zarządzaniu informacjami, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – współpomysłodawczyni utworzenia centrum. Wykłada w kilku wyższych uczelniach. Specjalista w dziedzinie w ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie uczestniczy we wdrożeniach RODO w organizacjach prywatnych i publicznych. Jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem - ma za sobą przeszło 350 szkoleń, w których udział wzięło ponad 10.000 uczestników. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych”, „Prawo do ochrony danych osobowych”, współautorka podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz”, a także współredaktor naukowy książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO".

Maciej Kołodziej

mgr inż. Maciej Kołodziej

Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI)
Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft i e-Detektywi.pl
Administrator Bezpieczeństwa Informacji dla kilku polskich podmiotów

Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów IT oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000.
Uczestniczył w wielu branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii.
Współpracował jako wykładowca m.in. z: Ministerstwem Finansów i Sprawiedliwości, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Policją, Stowarzyszeniem ABI, spółkami Ariergarda i e-Detektywi, IIA Polska, Centrum Promocji Informatyki, Zespołem Ekspertów Manager, uczelniami wyższymi i kancelariami prawnymi.
Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, w tym dwóch części książki „Vademecum ABI” wydawnictwa CH Beck, „ODO w marketingu internetowym” wydawnictwa Wiedza i Praktyka oraz wielu artykułów w prasie branżowej.
Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI/IOD w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie
i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współorganizator i wykładowca studiów z bezpieczeństwa informacji i informatyki śledczej na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
Wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Członek grup problemowych, działających przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz ZPBI IAB Polska i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności.
Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku prowadzi własną firmę, oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji i bezpieczeństwa w branży nowych technologii, a także outsourcing procesów IT i ODO. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex.
W Grupie Onet.pl pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI. Koordynował i nadzorował realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w spółkach Grupy TVN. Był Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w portalu NK.pl i Grupie Wydawniczej PWN. Uczestnik projektu wdrożenia polityki cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i spółkach Grupy City Service Polska.
Zajmuje się wdrożeniami procesów organizacyjnych wynikających z regulacji prawnych dotyczących prawa ochrony danych, informatyki śledczej, e-commerce oraz technologii funkcjonowania usług społeczeństwa informacyjnego. Świadczy outsourcing funkcji ABI i administracji systemów teleinformatycznych.

Mec. Sławomir Kowalski

Sławomir Kowalski

Adwokat, Senior Associate w kancelarii Maruta Wachta sp.j. Koordynator projektów ochrony informacji i danych osobowych w kancelarii Maruta Wachta sp.j. Specjalista w obszarze prawa ochrony danych osobowych, ochrony informacji oraz własności intelektualnej. Jego praktyka koncentruje się na prawnych aspektach przetwarzania danych osobowych w systemach IT i złożonych modelach biznesowych. Jego doświadczenie projektowe w obejmuje m.in. zarządzanie projektami kompleksowego wdrożenia wymagań rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych w dużych organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem sektora finansowego.

Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa nowoczesnych technologii. Jest prelegentem na konferencjach branży IT.

Tomasz Izydorczyk

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza i szkoli w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Autor kierunku Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Jest członkiem SABI oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytora wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI m.in. w Kompanii Piwowarskiej S.A. Aktualnie pełni rolę ABI w ANECOOP POLSKA sp. z o.o. jest redaktorem bloga TIZYDORCZYK.pl oraz jest konsultantem w kancelarii Maruta Wachta sp. j.

W branży energetycznej pracował jako doradca i audytor dla takich podmiotów jak: Elektrociepłownia Gorzów S.A. (PGE GIEK), Elektrownia Turów S.A. (PGE GIEK), Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. (PGE Dystrybucja Warszawa-Teren), „PKP Energetyka” spółka z o.o., Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. (PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa),EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. (Grupa TAUIRON), DALKIA Poznań ZEC S.A. (Veolia), Dolnośląska, Górnośląska, Pomorska Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PGNiG),

O SZKOLENIU 

W chwili obecnej stoimy w przededniu niezwykle istotnych zmian legislacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych. Od 25 maja 2018 zastosowanie znajdzie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). Nastąpi również dostosowanie przepisów krajowych do wymagań RODO, w tym przyjęcie nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz wprowadzenie szeregu zmian w przepisach szczególnych (np. prawie pracy).
Celem szkolenie jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu RODO oraz wybranych projektowanych zmian legislacyjnych.
Kurs jest kierowany do absolwentów studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii oraz do wszystkich innych osób, zainteresowanych problematyką wdrożenia RODO w organizacji.
Szkolenie ma charakter przede wszystkim praktyczny. Do minimum ograniczono cześć wykładową, stawiając przede wszystkim na praktyczne warsztaty, analizę przypadków, praktyczną naukę sporządzania wymaganej dokumentacji.  Zamierzamy przedstawić praktyczne aspekty wdrożenia wymagań RODO w organizacji.
Szkolenie prowadzone jest przez wybitnych praktyków, znawców problematyki ochrony danych osobowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

W trakcie kursu uczestnicy:

 • poznają zasady ochrony danych osobowych na gruncie RODO (w tym podstawy przetwarzania, ochrona praw osób których dane dotyczą, odpowiedzialności za naruszenie RODO),
 • poznają nowe wymagania, status i obowiązki Inspektora Ochrony Danych, w celu umożliwienia podjęcia decyzji o rozwoju swojej kariery prawniczej w kierunku pełnienia funkcji IOD w organizacji,
 • poznają zasady zabezpieczenia danych osobowych oraz dostosowania systemów informatycznych do wymagań RODO,
 • poznają zasady sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa, rejestru czynności, procedur, klauzul zgód, klauzul informacyjnych itp.,
 • tworzyć będą projekty (wzorce) umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 • w ramach praktycznych warsztatów prowadzić będą ocenę skutków dla ochrony danych (DIPA),
 • w ramach praktycznych warsztatów poznają zasady „wdrożenia” wymagań RODO w organizacji (tj. metodykę wdrożenia RODO, prowadzenia audytów itp.).

ADRESACI SZKOLENIA 

Kurs jest kierowany do absolwentów studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii oraz  do osób, które są zainteresowane problematyką RODO w organizacji 


Kontakt:
Edyta Adamowicz-Sikora

Doradca edukacyjny