Negocjacje – Przygotowanie, Argumentowanie, Przekonywanie 

PROGRAM SZKOLENIA 

 • Proces przygotowania do negocjacji jako baza do wykreowania zadowolenia klienta i osiągnięcia swoich celów w negocjacjach Biznesowych
 • 7 kluczy do SUKCESU w negocjacjach oraz budowanie relacji partnerskich z klientami, dostawcami i współpracownikami. Jak definiować i prezentować SUKCES negocjacyjny - od interesów do twardych wskaźników finansowych
 • 5 elementów procesu przygotowania negocjacji i jego wpływ na wynik i sposób prowadzenia negocjacji

1.      INTERESY

 • Po co i jak określać interesy przed rozmowami?
 • Jakie są drogi realizacji interesów?
 • Czy i jakie interesy ujawniać?
 • Jak określać interesy Partnera?

2.      Określanie alternatyw i budowanie BATNA

3.      KWESTIE negocjacyjne, czyli o czym i jak rozmawiać?

4.      ARGUMENTY negocjacyjne oparte o niepodważalne kryteria ich odpowiedni dobór. FRAMING oraz Zarządzanie oczekiwaniami w negocjacjach.

Jak nie oddawać pola za darmo, czyli obrona marży i wartości dla naszej firmy

5.      Komunikacja i prezentacja oferty w negocjacjach.

 • Propozycje wstępne – ich rodzaje i sposób przedstawiania oferty wstępnej
 • OFERTA WSTĘPNA – rodzaje. Jak formułować i modyfikować swoją ofertę w zależności od typu partnera
 • Kotwica negocjacyjna vs budowanie umowy oparte o kryteria negocjacyjne
 • 7 Taktyk obrony marży i wartości. Taktyki właściwego ustępowania w negocjacjach

W SZKOLENIU POWINNO UCZESTNICZYĆ MINIMUM 12 OSÓB 

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju