Kreowanie wartości dodanej w negocjacjach. Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty 

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju