Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Kontakt:
Izabela Obszańska