Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji 

ZJAZD I 

Dzień 1 – Ocena 360 stopni

 • Budowanie wsadu do oceny 360 stopni.
 • Modele kompetencji

  • Wybór kompetencji do oceny
  • Spotkanie focusowe- przygotowanie i metodologia spotkania
  • Konstruowanie narzędzia do oceny 360 stopni

 • Przebieg oceny- ważne wytyczne
 • Agregacja ocen
 • Raporty po ocenie 360 stopni
 • Spotkania feedbackowe z uczestnikami
Dzień 2 – Budowa zadań zadań AC/DC oraz próbek pracy - część 1

 • Zadania diagnostyczne w ośrodku oceny i rozwoju: cele, zasady wykorzystania i poprawności badawczej
 • Przegląd i charakterystyka zadań diagnostycznych:

  • zadania typu „in basket”
  • studium przypadku (case study / business case)
  • symulacje grupowe
  • symulacje indywidualne

 • Ćwiczenie praktyczne wybranych zadań
 • Zasady konstruowania zadań diagnozujących: procedura tworzenia i testowania
 • Ćwiczenie wprowadzające do samodzielnego konstruowania zadań
 • Omówienie zadania praktycznego do przygotowania na drugi zjazd

ZJAZD II 

Dzień 3 – Budowanie zadań oraz próbek pracy - część 2

 • Praktyczny test zadań przygotowanych przez uczestników szkolenia, informacja zwrotna
 • Przygotowanie aktorów do odgrywania zadań:

  • zasady przygotowania i wdrożenia aktora w rolę
  • symulacje odgrywania scenariuszy przez aktorów

 • Matryca kompetencyjna: zadania a kompetencje – ćwiczenie praktyczne
Dzień 4 – Wywiad behawioralny w diagnozie kompetencji
 • Zastosowanie wywiadu behawioralnego w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych
 • Zasady tworzenia wywiadu opartego na modelu kompetencyjnym / kompetencyjnym profilu stanowiskowym / wskaźnikach behawioralnych
 • Konstruowanie matryc pomocnych w identyfikacji wskaźników behawioralnych
 • Rodzaje pytań w wywiadzie behawioralnych
 • Trening prowadzenia wywiadu behawioralnego i oceny kompetencji, feedback
 • Trudne sytuacje w trakcie wywiadu behawioralnego
 • Wymiana dobrych praktyk w zakresie stosowania wywiadu behawioralnego

Kontakt:
Izabela Obszańska