Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 4 dni szkoleniowe = 36 godzin szkoleniowych, w tym:

  • Zjazd I – 2 dni
  • Zjazd II – 2 dni

 • Termin szkolenia: zjazd 1 - 9-10 marca 2020 r.; zjazd 2 - 23-24 marca 2020 r.
 • Cena szkolenia: 4500 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 4000 zł netto (stawka zw. z VAT)

1 godzina szkoleniowa = 45 minut

PROWADZĄCY 

Dr Anna K. Baczyńska

Doktor nauk humanistycznych: specjalność: psychologia pracy i stresu. Ekspert z zakresu Human Resource Management. Praktyk biznesu z 20 letnim doświadczeniem w zakresie działań w obszarze Zasobów Ludzkich. Pracowała na stanowiskach menedżerskich w  IDEA 25, ORANGE, T.P. S. A.

Adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z-ca Dyrektora Centrum Badań Interdyscyplinarnych.
Jako Senior Konsultant prowadziła projekty doradcze z zakresu Zarządzania Personelem dla Telewizji POLSAT, MAKRO, PKO BP, ABB, TP S.A, Orange, PZU S.A., SONY Poland, NASK, Idea 25, Getin Noble Bank, Skoda, ROCHE, Rzeczpospolita i inne.Ekspert z zakresu diagnozy kompetencji menedżerskich. Prowadzi badania w zakresie kompetencji liderskich i menedżerskich. Aktywny uczestnik International Congress of Assessment Center Method:

 • 38 International Congress f Assessment Center Methods – Waszyngton 23-24 października 2014 r. Current session: Tacit Knowledge Inventory for Managers and Assessment Centers: A Comparison of Results.  
 • 39th International Congress on Assessment Center Methods was held November 3-4, 2015 at the Westin San Diego Gaslamp Quarter in San Diego, California, USA. Current session: Case Study: A Snapshot of Leadership in a Pharmaceutical Company in the Context of the Renzulli Model.  
 • 40th International Congress on Assessment Center Methods was held October 26-28, 2016 at the Grand Hyatt in Bali Indonesia. Current Session: Proposed Core Competencies and Empirical Validation Procedure in Competency Modeling-Confirmation and Classification

Specjalizuje się w:

 • tworzeniu i prowadzeniu badań metodą Assessment i Development Center,
 • ocenie 360 stopni,
 • projektowaniu testów kompetencyjnych oraz różnych metod diagnostycznych dla biznesu.
Agnieszka Jóźwik

Od 19 lat pracuje w obszarze HR jako konsultant, trener, asesor, manager projektów. Od 2003 r. wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, projektów doradczych, artykułów branżowych. Doświadczenie zdobywała pracując w firmie doradztwa personalnego, a potem przez wiele lat w międzynarodowej korporacji. W latach 2009-2015 współpracowała jako Dyrektor Programowy, a następnie Dyrektor ds. Metodycznych w jednej z wiodących firm doradczo-szkoleniowych. Od 2012 r. współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w ramach studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Managera oraz projektów badawczo-doradczych Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Doświadczenie z wykorzystywaniem metody Assessment/Development Center buduje od 2007r. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów z zakresu budowania
i wdrażania modeli kompetencyjnych w organizacjach, przeprowadziła ponad 2500 indywidualnych diagnoz kompetencji w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych, wspierała procesy tworzenia i wdrażania standardów procesów rekrutacyjnych i rozwojowych w wielu zróżnicowanych organizacjach polskich i międzynarodowych. Od kilku lat prowadzi kursy certyfikujące dla asesorów metody AC/DC.
Pracowała dla organizacji polskich i międzynarodowych z wielu branż m.in.: finansów i bankowości, ubezpieczeń, farmacji, produkcji, budownictwa, logistyki, dystrybucji, przemysłu, administracji państwowej, administracji samorządowej, telekomunikacji i IT, mediów, badań i nowych technologii, szkolnictwa wyższego.

Główne obszary specjalizacji to:

 • Tworzenie modeli kompetencyjnych, stanowiskowych profili kompetencyjnych
 • Projektowanie i realizowanie sesji Assessment/ Development Center
 • Wywiady behawioralne
 • Badania 360 st.
 • Programy talentowe, indywidualne sesje rozwojowe
 • Standardy pracy
 • Kodeksy etyki zawodowej,
 • Zarządzanie przez wartości, budowanie kultury organizacyjnej
 • Metodyka szkoleń, blended learning, rozwój kompetencji trenerskich, superwizje i mentoring trenerski
 • Projektowanie i zarządzanie projektami z obszaru HR
 • Mentoring dla kadry HR
Marcin Jóźwik

Tematyką kompetencji zawodowych i rozwijania potencjału pracowników zajmuje się od 1995 roku. Początkowo związany z Departamentem Pośrednictwa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, później przez 10 lat pracował na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowej korporacji. Tworzył systemy oraz narzędzia rekrutacji i selekcji oparte o zdefiniowane kompetencje i sprofilowane stanowiska pracy. Wdrażał ścieżki szkoleń zawodowych i zarządzał procesami rozwoju pracowników.
Od 2003 roku projektuje i prowadzi badania metodą Assessment i Development Center. Zarządza ośrodkami oceny, szkoli i superwizuje asesorów. Przeprowadził około 3000 obserwacji asesorskich na potrzeby kilkudziesięciu organizacji biznesowych. Od 2006 roku prowadzi działalność jako niezależny ekspert.
W 2012 roku rozpoczął współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie jako wykładowca na podyplomowym studium Akademia Kompetencji Menedżera oraz na kursie Certyfikowany Asesor Metody AC/DC.

Specjalizuje się w:

 • badaniach metodą AD/DC (ponad 500 zrealizowanych sesji badawczych)
 • tworzeniu opisów stanowisk pracy i modeli kompetencyjnych
 • projektowaniu systemów i narzędzi rekrutacyjnych
 • projektowaniu i prowadzeniu szkoleń oraz superwizjach trenerskich
 • prowadzeniu projektów mających na celu wdrażanie zamian w kulturze organizacyjnej firm

CELE I OPIS PROGRAMU

Program powstał jako odpowiedź na potrzeby osób, które praktycznie zajmują się diagnozą kompetencji w organizacji w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych, mają w tym obszarze zbudowaną podstawową wiedzę i umiejętności, szukają możliwości rozwijania własnego warsztatu pracy.

Celem jest przekazanie wiedzy na temat zasad oraz metod budowania zadań, symulacji, próbek pracy wykorzystywanych w procesach AC/DC i rekrutacji, budowania i stosowania oceny 360 stopni, tworzenia wywiadu behawioralnego. Ważnym elementem warsztatu jest możliwość praktycznego przetestowania samodzielnie zaprojektowanego narzędzi kompetencyjnych. Szkolenie odbywa się w formule dwóch zjazdów. W przerwie pomiędzy nimi uczestnicy mogą przygotować swoje własne zadanie, symulację diagnozującą wybrane kompetencje. Autorzy uzyskają informację zwrotną na temat samego narzędzia oraz możliwości ewentualnych modyfikacji. Program skierowany do osób zajmujących się praktyczną diagnozą kompetencji pracowniczych w procesach rekrutacyjnych
i rozwojowych, odpowiadających za jakość tych procesów i ich dopasowanie do potrzeb organizacji.

*uzupełnieniem programu może być szkolenie ASESOR - ASSESSMENT / DEVELOPMENT CENTER. WARSZTATY OCENY KOMPETENCJI

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW  

 • Wzrost kompetencji własnych w zakresie budowanie, stosowania i oceny narzędzi diagnozujących kompetencje.
 • Zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowania narzędzi diagnostycznych
 • Zdobycie umiejętności samodzielnego konstruowania, modyfikowania narzędzi wykorzystywanych w organizacji
 • Indywidualny feedback w zakresie przygotowanych zadań, stosowania wywiadu behawioralnego

ADRESACI 

 • Rekruterzy – osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie pracowników do organizacji
 • Osoby odpowiedzialne za systemowe rozwiązania w zakresie rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji
 • Osoby odpowiadające za przygotowanie, prowadzenie i jakość ośrodka oceny i rozwoju w organizacji
 • Asesorzy metody Assessment/Development Center
 • Specjaliści HR
 • Menedżerowie ds. HR i rozwoju
 • Konsultanci

Kontakt:
Izabela Obszańska